75-річчя академіка НАН України М.Ю. ІЛЬЧЕНКА

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР, СРСР та України, академік НАН України Михайло Юхимович Ільченко народився 13 вересня 1941 р. в с. Літки на Київщині. Закінчив Київський політехнічний інститут (тепер Національний технічний університет України «Київський політехнічний ін- ститут»). Саме у стінах цього прославленого закладу він сформувався як інженер, учений і педагог. Нині Михайло Юхимович — проректор університету з наукової роботи. На першому етапі своєї наукової діялності (1964—1982 рр.) М.Ю. Ільченко провів цикл фундаментальних фізико-технічних досліджень, які заклали підґрунтя для створення нового класу твердотільних коливальних систем на основі діелектриків і феритів. Він визначив, систематизував і математично змоделював найзагальніші закономірності взаємодії з електромагнітними полями надвисоких частот феритових та діелектричних елементів, які розміщені у різних хвилеводних системах і мають резо- нансний характер такої взаємодії. Другий етап у його науковій роботі (1983—1990 рр.) позначений створенням нового класу мініатюрних твердотільних пристроїв, до складу яких поряд з ді- електричними резонаторами входять активні напівпровідникові прилади. Ці пристрої впроваджено в космічну апаратуру супут- никових телекомунікацій спеціального призначення. З 90-х років наукові інтереси М.Ю. Ільченка та його наукової школи пов’язані зі створенням сучасних систем і технологій телекомунікацій. Під його керівництвом було виконано три загальнодержавні науково-технічні програми з проблем теле- комунікацій і комплексну роботу зі створення інформаційно- телекомунікаційних систем з використанням мікрохвильових технологій і спеціалізованих обчислювальних засобів. З його ініціативи в НТУУ «КПІ» засновано кафедру засобів телекомунікацій і Інститут телекомунікаційних систем — перші в Украї- ні навчальні структури з підготовки розробників телекомуніка- ційних систем. Організований ним Науково-дослідний інститут телекомунікацій з 2001 р. працює під науково-методичним керівництвом Відділення інформатики НАН України.

Повний текст (PDF)