75-річчя члена-кореспондента НАН України І.П. ГРИГОРЮКА

24 жовтня 2016 р. виповнилося 75 років доктору біологічних наук, професору, академіку АН вищої школи України, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, кавалеру ордена «За заслуги» ІІІ ст., члену-кореспонден ту НАН України Івану Панасовичу Григорюку. Він народився у селянській родині в с. Топорівка Новоселицького району Чернівецької області. У 1965 р. закінчив Чернівецький державний університет. У 1969—2005 рр. був співробітником Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; обіймав посади завідувача лабораторії та відділу. З 2005 р. працює у Національному університеті біоресурсів і природокористування; нині — професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики. Наукові інтереси І.П. Григорюка надзвичайно різноманітні — фізіологія, біохімія, біотехнологія рослин, екологія, історія науки і техніки. Він є фундатором наукової школи з вивчення фізіологічних, молекулярно-біологічних механізмів стійкості й адаптації культурних рослин до стресових чинників середовища. І.П. Григорюк уперше виявив явище автономності і універсальності фізіологічних функцій, що розширює уявлення про внутрішньоклітинну організацію функціонування ключових ланок метаболізму та інтегральну багаторівневу регуляцію в системі цілісної рослини за стресових умов. У співпраці з коле- гами створено і впроваджено енергоощадні технології вирощування зернових і кормових культур у зонах ризикованого земеробства; запропоновано системи використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив; розроблено селекційно-генетичні та біотехнологічні основи підвищення продуктивності рослин хмелю в Україні. І.П. Григорюк є автором 880 наукових, навчальних, методич- них і науково-популярних праць, серед яких 20 монографій, 500 статей, 28 авторських свідоцтв та патентів на винаходи; керівником 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій. Іван Панасович вважає себе щасливою людиною, яка займається улюбленою справою, живе в гармонії з природою і людьми. Колеги, учні і друзі зичать йому фізичних і духовних сил, наснаги і творчого горіння.

Повний текст (PDF)