Вісник НАН України. 2016. № 12. С. 99-104
https://doi.org/10.15407/visn2016.12.099

КУССУЛЬ Наталія Миколаївна – 
д.т.н., проф., заст.  директора Інституту космічних досліджень (ІКД) НАН України та ДКА України

ШЕЛЕСТОВ Андрій Юрійович –
д.т.н., проф. кафедри інформаційної  безпеки Фізико-технічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЛАВРЕНЮК Микола Сергійович –
аспірант Фізико-технічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОЛОТІЙ Андрій Всеволодович – КОЛОТІЙ
к.т.н., ст. наук. співроб. ІКД НАН України та ДКА України 

ЯЙЛИМОВ Богдан Ялкапович –
наук. співроб. ІКД НАН України та ДКА України

ЯЙЛИМОВА Ганна Олексіївна –
аспірант факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУПУТНИКОВИЙ АГРОМОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ
Міжнародний симпозіум за проектом Європейського космічного агентства  «Sentinel-2 for Agriculture»

Проаналізовано сучасний стан досліджень, що проводяться в Україні у сфері прикладних проблем дослідження Землі, в контексті виконання Україною демонстраційного проекту Європейського космічного агентства «Sentinel-2 for Agriculture» (Sen2-Agri), участі в проекті SIGMA Сьомої Рамкової програми за підтримки Єврокомісії, експерименті JECAM та моніторинговій ініціативі GEOGLAM групи GEO. Основною науковою проблемою є великі обєми геопросторових та супутникових даних, які потребують розроблення сучасних методів і технологій автоматизованої високопродуктивної обробки. Значний доробок у сфері супутникового агромоніторингу, прогнозування врожайності, оцінки валового збору основних сільськогосподарських культур та тісна співпраця з європейськими партнерами відкривають нові можливості для подальшого інноваційного розвитку нашої держави.

10 жовтня 2016 р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся Міжнародний симпозіум за проектом Європейського космічного агентства «Sentinel-2 for Agriculture» в контексті глобальної програми супутникового агромоніторингу GEOGLAM. Метою симпозіуму було обговорення із зацікавленими відомствами та установами стану і перспектив використання інноваційних супутникових технологій у стратегічно важливих галузях економіки України, зокрема в аграрному секторі [1, 2]. Форум зібрав представників світових лідерів з надання супутникової інформації, організацій, що використовують супутникові дані в операційному режимі, Європейського космічного агентства, органів державного управління України, а також керівників програми GEOGLAM, провідних науковців з установ НАН України, вищих навчальних закладів та фахівців з супутникового агромоніторингу з країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади.

Відкриваючи симпозіум, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України пані Олена Ковальова відзначила важливу роль супутникових технологій для інноваційного розвитку нашої держави, зокрема, підкреслила важливість результатів виконання проекту, отриманих для всієї території України: «Карти посівних площ національного масштабу високої роздільної здатності на рівні окремих полів є важливим джерелом інформації, що забезпечує прозору та неупереджену оцінку стану сільського господарства з космосу» [3, 4].

Форум проходив у НТУУ «КПІ» не випадково. Університет створив власну космічну програму, яка передбачає розвиток різнопланових космічних технологій та запуск серії наносупутників. Уже другий рік на орбіті функціонує наносупутник, розроблений в НТУУ «КПІ». Стан розвитку та перспективні напрями космічної програми Університету детально представив на форумі проректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Ільченко. 

Повний текст (PDF)