Вісник НАН України. 2016. № 12. С. 123

60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. БОРЯКА

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Геннадій Володимирович Боряк народився 15 грудня 1956 р. У 1978 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 2008 р. працює в Інституті історії України НАН України, обіймає посади завідувача відділу і заступника директора Інституту.

Г.В. Боряк має визначні здобутки в галузі археографії, архівознавства, джерелознавства, зарубіжної архівної україніки, історичної географії та історичної картографії. До його наукових зацікавлень належать також веб-археографія, генеалогія, геральдика, нумізматика, сфрагістика, збереження історико-культурної спадщини. Він засновник нових наукових напрямів – евристичної, камеральної та едиційної археографії, яка, на його думку, тісно поєднується з архівознавством; автор концепції археографічної україніки. Вагоме місце у роботах Г.В. Боряка посідають питання реституції мистецьких, книжкових та архівних скарбів. Він приділяє багато уваги історії масштабних переміщень культурних цінностей на європейському континенті під час та після Другої світової війни, зокрема, вперше в українській історіорафії дослідив проблему нацистських активів періоду Голокосту. Г.В. Боряк докладає істотних зусиль до впровадження ідеї безконфліктного оперування масивами переміщених культурних цінностей у практику міждержавних відносин. Значним є його особистий внесок у розроблення поняття «спільна архівна спадщина» щодо України й суміжних держав, вирішення проблем гармонізації українського законодавства з європейським у сфері доступу до архівних ресурсів.

Г.В. Боряк є розробником національної архівної інформаційної системи. Він автор та науковий редактор низки електронних бібліографічних довідників. Протягом останнього періоду очолював роботи з науково-редакційного та методологічного супроводу видання одного з пріоритетних академічних проектів – десятитомної «Енциклопедії історії України», а також із вивчення особливостей розвитку енциклопедистики у сучасному інформаційному середовищі та ролі в цьому процесі «Енциклопедії історії України». 

Повний текст (PDF)