2017 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року 
Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона
Повний текст (PDF)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Сесія Загальних зборів НАН України та урочисте засідання, присвячене 25-й річниці референдуму про незалежність України
14 грудня 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ
Смолій В.А.
Новітній історичний досвід українського державотворення
Повний текст (PDF)

Наумовець А.Г.
Внесок НАН України в інноваційний розвиток України
Повний текст (PDF)

Горбулін В.П.
Національна безпека як пріоритет сучасного 
Повний текст (PDF)

Пирожков С.И.
Цивілізаційний вибір України
Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
9 листопада 2016 року

Аннотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України 
23 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Попов М.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.048
Про стан та перспективи застосування технологій дистанційного зондування Землі при вирішенні актуальних проблем реального сектору економіки та оборони
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

Позняков В.Д.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.064

Технології зварювання для виготовлення і ремонту металевих конструкцій із високоміцних сталей
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

Рахметов Д.Б.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.073

Науково-інноваційний потенціал мобілізації та використання нових рослинних ресурсів
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Кальченко В.І., Родік Р.В.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.082
Cупрамолекулярні наномашини та смарт-матеріали 
Аннотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Покутний О.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.089
Теорія крайових задач для операторно-диференціальних рівнянь
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

Бедерніче́к Т.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2017.01.098

Резервуари  і потоки карбону  у наземних екосистемах України
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 року
Аннотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Лідер науки України – 2016. Web of Science Award
Аннотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Резніков О.Г., Павлович С.І.
Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції
VII Національний конгрес патофізіологів України
Аннотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Є.Я. Хруслова
Аннотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України І.М. Карнаухова 
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України В.М. Єремеєва  
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України В.П. Кухаря   
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. Андрейківа 
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Шевченка 
Аннотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного
Аннотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Ю. Івакіна 
Аннотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Кладька
Аннотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Слюсаренка 
Аннотація   Повний текст (PDF)