Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 113-116

РЕЗНІКОВ Олександр Григорович –
академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

ПАВЛОВИЧ Світлана Іванівна –
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ І ФАРМАЦІЯ: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ 
VII Національний конгрес патофізіологів України

5–7 жовтня 2016 р. в Харкові на базі Національного фармацевтичного університету відбувся VII Національний конгрес патофізіологів України, присвячений пам'яті видатного вченого і багаторічного президента Наукового товариства патофізіологів України академіка НАН України О.О. Мойбенка.

У житті патофізіологічної спільноти країни відбулася знаменна подія – VII Національний конгрес Наукового товариства патофізіологів України (НТПУ) з міжнародною участю (5–7 жовтня 2016 р., м. Харків). Захід був присвячений пам’яті першого президента НТПУ у незалежній Українській державі академіка НАН України Олексія Олексійовича Мойбенка.

Патологічна фізіологія завжди була і залишається теоретичною основою клінічної медицини. Діяльність НТПУ спрямована на проведення наукових досліджень, медичну освіту та сприяння обміну новими ідеями. Конгрес надав чудові можливості для нових творчих зв’язків його учасників заради прогресу патофізіології.

Політична і соціально економічна криза останніх років поставила перед патофізіологами України нові виклики, які можна здолати лише об’єднаними зусиллями представників фундаментальної і клінічної медицини, а також інших галузей науки. Саме тому конгрес проходив під гаслом «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», що є природним з огляду на те, що створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень.

Конгрес було організовано на базі Національного фармацевтичного університету (ректор – академік НАН України В.П. Черних) у співпраці з Харківським національним медичним університетом. Науковий форум зібрав 250 учасників із 13 областей України. Відкрив захід в.о. президента НТПУ, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України О.Г. Резніков. На адресу Конгресу надійшли вітання від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я за підписом його голови О.В. Богомолець та від президента Національної академії медичних наук України академіка НАМН України В.І. Цимбалюка. З вітаннями від Національної академії наук України до присутніх звернувся член Президії НАН України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України академік НАН України і НАМН України С.В. Комісаренко. На відкритті Конгресу виступили також ректор Національного фармацевтичного університету, академік НАН України В.П. Черних, в.о. начальника Управління охорони здоров’я Харківської ОДА Г.М. Сіроштан, проректор з наукової роботи Харківського національного медичного університету професор В.В. М’ясоєдов, генеральний секретар Українського фізіологічного товариства доктор біологічних наук Л.М. Шаповал та ін.

На відкритті Конгресу присутні вшанували пам'ять академіка НАН України О.О. Мойбенка, який протягом 23 років був президентом НТПУ. З доповіддю «Мойбенко О.О. – життя в ім’я науки» виступив член-кореспондент НАН України В.Ф. Сагач. Він розповів про творчий шлях ученого та його внесок у патофізіологічну науку.

Учасники Конгресу обговорили такі актуальні проблеми, як молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб, сучасні уявлення щодо патогенезу типових патологічних процесів (запалення, автоімунні ураження, шок та ін.), патофізіологічні аспекти уражень різних органів і систем (серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної, нервової та ін.).

У низці пленарних доповідей було висвітлено сучасні напрями світової патофізіології та здобутки українських учених. У доповіді члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України О.Г. Резнікова «Актуальний аспект патофізіології: епігенетичне програмування вродженої патології» підкреслено суттєву роль пренатальних патогенних чинників у розвитку епігенетично зумовлених функціональних розладів нейроендокринної та інших фізіологічних систем. Наведено результати власних експериментальних досліджень у галузі функціональної тератології, зокрема щодо небезпеки пренатального стресу і  застосування деяких лікарських засобів під час вагітності як факторів ризику виникнення нервово-психічних і соматичних захворювань у потомства. 

Повний текст (PDF)