Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 122

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. ШЕВЧЕНКА

11 cічня 2017 р. виповнилося 75 років відомому вченому в галузі полімерної хімії, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, доктору хімічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Валерію Васильовичу Шевченку. Усе його наукове життя пов’язане з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України, у якому він пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу.

В.В. Шевченко – один з провідних спеціалістів у галузі синтезу і фізико-хімії високомолекулярних сполук. Основним на-прямом його робіт є розроблення способів синтезу нових мономерів, олігомерів і полімерів різної молекулярної архітектури, встановлення особливостей структуроутворення в полі-мерах і розроблення методів їх регулювання, дослідження об’ємних і поверхневих властивостей полімерів. Він зробив значний внесок у розвиток хімії і фізико-хімії іон-, фтор-, кремній- і метал-вмісних олігомерів і полімерів, рідиннокристалічних полімерів, електро- і фотоактивних олігомерів і полімерів, амфіфільних олігомерів і полімерів, біанкерних олігомерних поверхнево-активних олігомерів, протонопровідних органо-неорганічних полімерних мембран для паливних елементів, олігомерних комплексоутворювачів для очищення рідких радіоактивних відходів від урану і трансуранових елементів на ЧАЕС, полімерів бактерицидної дії тощо, а також у розроблення і вивчення структури і властивостей нанокомпозитних полімерних систем. В останні роки В.В. Шевченко запропонував новий напрям полімерної хімії – синтез і фізико-хімія олігомерних іонних рідин.

Результати його фундаментальних досліджень було втілено в більш як 10 технологій виробництва олігомерів і полімерів та матеріалів з їх використанням для різних галузей промисловості, що супроводжувалося відповідною технічною та технологічною документацією. Ці розробки впроваджено на підприємствах України та країн колишнього СРСР.

В.В. Шевченко – автор понад 630 публікацій, 130 авторських свідоцтв та патентів, під його керівництвом захистили дисертації 14 кандидатів наук. У 1986–1987 рр. він брав активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 Повний текст (PDF)