Вісник НАН України. 2017. № 2. С. 16-23

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
21 грудня  2016 року

Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (доповідач – академік НАН України Ю.С. Шемшученко)

Наукові повідомлення молодих учених установ НАН України:

·  Молекулярні механізми виникнення точкових мутацій в ДНК (доповідач – доктор фізико-математичних наук О.О. Броварець)

·  Прогнозування тривалої міцності та моделювання процесів повзучості жароміцних матеріалів (доповідач – кандидат технічних наук Р.П. Приходько)

·  Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (доповідач – доктор юридичних наук М.М. Шумило)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України академіка НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка на тему «Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації».

Подальший розвиток України як демократичної, правової, соціальної держави пов’язаний з поглибленням конституційно-правової реформи, що зумовлює необхідність належного наукового забезпечення дієвого механізму захисту прав і свобод особи для реалізації реформи судової влади в Україні. Прийняті Верховною Радою України 2 червня 2016 р. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та нова редакція Закону України «Про судоустрій та статус суддів» закладають фундамент для деполітизації та забезпечення незалежності судової влади, створення чесного, прозорого, доступного і справедливого для усіх громадян суду, відкривають реальні конституційно-правові можливості для проведення фундаментальної судової реформи в Україні, основаної на власному досвіді та відповідності європейським стандартам правосуддя.

З метою вдосконалення діяльності судової системи необхідно докласти додаткових зусиль для науково обґрунтованого розв’язання наявних у цій сфері проблем. Насамперед потребує уточнення на рівні Основного Закону України питання  застосування принципу верховенства права при здійсненні правосуддя та його кореляції з принципом верховенства закону. Зусилля держави мають бути також спрямовані на вирішення спірних питань організації судової системи, однозначне закріплення і реалізацію триланкової системи судоустрою та забезпечення принципу спеціалізації судової влади. У цьому контексті потребують наукового доопрацювання положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів», оскільки нинішня його редакція створює загрозу консервації сучасної, надто складної і не в усьому досконалої системи судоустрою. Невизначеність у питаннях структури і статусу вищих спеціалізованих судів, місця адміністративної юстиції у системі судоустрою спричинятиме внутрішні протиріччя у судовій системі, ускладнюватиме забезпечення єдності судової практики.

Одним із подальших напрямів розвитку доктрини судової влади є розробка концепції правозахисної функції прокуратури з урахуванням досвіду країн Європи щодо повноважень органів прокуратури у «некримінальній сфері».

Удосконалення судової системи України та ефективне впровадження реформ у цій сфері ставить важливі завдання перед академічною юридичною наукою, зокрема перед Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Інститутом підготовлено пропозиції та зауваження: до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян»; до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (реєстр. № 1165); до проекту постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України «Про судову практику у справах про постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»; до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення реальної відкритості правосуддя) (реєстр. № 2078 від 23.01.2013 р.); до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів» (реєстр. №2522а від 04.07.2013р.); до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі) (реєстр. № 2019 від 15.01.2013 р.); до проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) (реєстраційний номер 2405а); до проекту Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за зловживання владою або службовим становищем при виконанні Закону України «Про очищення влади» (реєстраційний номер 2314); до проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо невідворотності покарання за окремі злочини у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та окремі злочини проти правосуддя) (реєстраційний номер 2324а-4).

Підготовлено та направлено аналітичні записки для зацікавлених державних органів України: «Щодо модернізації стратегії і тактики протидії корупції в Україні» (Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії  корупції, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя); «Щодо розвитку кримінальної юстиції у сфері протидії корупційним злочинам проти правосуддя» (Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії  корупції).

Видано монографії «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку» (за ред. І.Б. Усенка); «Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми» (О.М. Костенко, О.О. Кваша, М.І. Сірий та ін.); «Вступ до теорії судової влади. Суспільство. Правосуддя. Держава» (С.В. Прилуцький).

Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо» (Київ, 29.11.2016) спільно з  Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Головою Офісу Ради Європи в Україні, Національною академією прокуратури України. У роботі конференції взяли участь і судді Верховного Суду України, ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ, одна з платформ конференції присвячена темі «Вищий антикорупційний суд: проблеми визначення підсудності, повноважень, організація діяльності».

Повний текст