Вісник НАН України. 2017. № 3. С. 86

70-річчя академіка НАН України С.Л. ГНАТЧЕНКА

20 березня 2017 р. виповнилося 70 років видатному фізику-експериментатору, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Сергiю Леонiдовичу Гнатченку. Після закінчення у 1971 р. Харківського державного університету він працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де пройшов шлях від інженера до директора інституту.

Наукові інтереси С.Л. Гнатченка охоплють широке коло питань фізики низькотемпературного магнетизму та магнітооптики. Він отримав фундаментальні результати щодо поведінки складних магнітних систем у зовнішніх магнітних полях, які мають велике прикладне значення для практичних застосувань новітніх магнітних структур як матеріалів для мікро- та наноелектроніки. Серед його здобутків – відкриття утворення двофазних та двійникових доменних структур у неелiвських феримагнетиках при індукованих магнітним полем фазових переходах; експериментальне встановлення закономірностей еволюції магнітних доменних структур у проміжному стані антиферомагнетиків; піонерські експериментальні дослідження кінетики фазових переходів, спричинених магнітним полем в антиферомагнетиках; відкриття шляхів застосування низки фотоіндукованих ефектів в антиферомагнітних і парамагнітних гранатах марганцю для поляризаційного і амплітудного голографічного запису інформації та ін.

С.Л. Гнатченко зробив вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі фізики низьких температур, у виховання висококваліфікованих наукових кадрів, інтеграцію науки та освіти. Він автор більш як 150 наукових праць, що здобули визнання та широкий відгук серед науковців багатьох країн; головний редактор одного з найрейтинговіших фізичних журналів України – «Фізика низьких температур»; голова Наукової ради «Фізика низьких температур і кріогенна техніка» при ВФА НАН України і спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій ФТІНТ.

Під керівництвом і завдяки особистим зусиллям А.Ф. Попова Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України було переміщено із зони проведення АТО до м. Києва. Наразі Анатолій Федорович зосередився на збереженні наукової тематики та пошуку нових напрямів роботи Інституту, ініціює вирішення виробничих і соціальних проблем переміщених академічних установ як крок до комплексного розв’язання проблеми збереження наукового потенціалу Донбасу.

Наукова громадськість, колеги та учні від щирого серця вітають Анатолія Федоровича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, довгих щасливих років життя, творчої наснаги і успіхів в улюбленій справі.

Повний текст