2017 №4

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
8 лютого 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
22 лютого 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Носовський А.В.
Про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Чабай В.П.
Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Ємець І.М.
«Довголіття-Кардіо»: інноваційний досвід імплантації клапанів серця
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Кіктенко В.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.04.042

Геоекономічне зростання Китаю у сучасному світі
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Зайцев Ю.П.
https://doi.org/10.15407/visn2017.04.061
Створення «дерева нових знань» у галузі біології та екології моря
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Хиля В.П.
Федір Семенович Бабичев — людина, вчений, педагог
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.С. Бабичева
Анотація   Повний текст (PDF)

Горбулін В.П., Шевцов А.І.
Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України
До 80-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Конюхова
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Віленський Ю.Г., Яворовський О.П.
Учений-мікробіолог світового рівня
Д
о 75-річчя академіка НАН України і НАМН України В.П. Широбокова
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.Н. Редька 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України Ю.М. Солоніна 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Хорошуна 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.Ю. Митропольського
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ф. Снєжкіна
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Рєзцова 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Уварова
Анотація   Повний текст (PDF) 

70-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Ф. Венгера
Анотація   Повний текст (PDF) 

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Сулими
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Швартау
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Малюкіна
Анотація   Повний текст (PDF)