Вісник НАН України. 2017. № 4. С.3-7

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
8 лютого  2017 року

Про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (доповідач — член-кореспондент НАН України А.В. Носовський)

Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи (доповідач — член-кореспондент НАН України В.П. Чабай)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України члена-кореспондента НАН України Анатолія Володимировича Носовського про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У доповіді було наголошено, що створений у 1986 р. після аварії на Чорнобильській АЕС об’єкт «Укриття», незважаючи на встановлення нового безпечного конфайнменту, є екологічно небезпечним об’єктом та потребує постійної уваги до його технічного стану, зокрема супроводу всіх робіт, що виконуються на об’єкті.

Починаючи з 1991 р. науково-технічний супровід об’єкта «Укриття» покладено на Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (до 2004 р. — Міжвідомчий науково-технічний центр «Укриття»). Науковці Академії здійснювали наукові та практичні роботи з радіаційної розвідки приміщень аварійного енергоблока, визначення місцезнаходження залишків ядерного палива, кількості та складу радіоактивного викиду тощо, створювали діагностичні та експлуатаційні системи, досліджували вплив аварійного об’єкта на навколишнє середовище, брали участь у розробленні стратегії перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

У доповіді було висвітлено науково-технічні проблеми будівництва та введення в експлуатацію нової безпечної захисної споруди для 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС — нового безпечного конфайнменту. Ця унікальна споруда дозволить ізолювати вплив об’єкта «Укриття» на навколишнє середовище і згодом повністю перетворити його на екологічно безпечну систему, що має величезне значення для екологічної безпеки не лише України, а й усього світу.

Однак спорудження нового безпечного конфайнменту і встановлення його в проектне положення, що відбулося 29 листопада 2016 р., є лише початковим етапом комплексу заходів з вирішення екологічних проблем, пов’язаних з об’єктом «Укриття». Цей комплекс заходів з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему включає проведення низки наукових досліджень міждисциплінарного характеру, спрямованих на досягнення кінцевої мети — вилучення паливовмісних матеріалів, серед яких багато довгоіснуючих радіоактивних відходів, та забезпечення їх контрольованого зберігання й захоронення.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України В.О. Краснов, заступник директора Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України доктор технічних наук Ю.І. Немчинов, заступник технічного директора Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція» С.О. Кондратенко, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України академік НАН України О.В. Кириленко.

У виступах було підкреслено, що певну частину важливих робіт у цьому напрямі вже проведено, реалізовано завдання зі стабілізації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття». Проте проблеми вилучення паливовмісних матеріалів та інших радіоактивних відходів і розміщення їх у спеціалізованих сховищах, яких поки що немає в Україні, залишаються невирішеними, і це потребує комплексних наукових досліджень. За ініціативою та на замовлення Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій розробили Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації нового безпечного конфайнменту об’єкта «Укриття»

Повний текст