Вісник НАН України. 2017. № 4. С.101

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.Ю. МИТРОПОЛЬСЬКОГО

Відомий вчений у галузі морської геохімії, геоекології та сучасного морського седиментогенезу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олексій Юрійович Митропольський народився 7 квітня 1942 р. в м. Алма-Ата Казахської РСР. У 1965 р. закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1968 р. і дотепер працює в Інституті геологічних наук (ІГН) НАН України. Обіймав посади завідувача відділу сучасного морського седиментогенезу та заступника директора з наукової роботи, нині – радник при дирекції ІГН НАН України, керівник Відділення геології океанів і морів.

Основні наукові праці О.Ю. Митропольського присвячені розв’язанню широкого кола наукових проблем у галузях геохімії та гідрохімії донних відкладів, морської геології і седиментології, геоекології та ландшафтознавства. Одним із найвагоміших наукових досягнень Олексія Юрійовича є розроблення концепції морських геохімічних досліджень у Світовому океані. Він засновник нового наукового напряму – морська геоекологія.

Науковий доробок О.Ю. Митропольського становить понад 400 наукових праць, серед яких 19 монографій. Він підготував 4 докторів та 18 кандидатів наук, був професором кафедри морської геології геологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Олексій Юрійович є членом редакційних колегій багатьох наукових видань, головою спеціалізованої ради при ІГН НАН України із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

О.Ю. Митропольський – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.І. Вернадського АН УРСР. За вагомі здобутки у науковій та педагогічній діяльності його удостоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджено почесним знаком «Петро Могила», медаллю «За доблестный труд» та іншими відзнаками.

Геологічна спільнота, учні і друзі Олексія Юрійовича зичать йому доброго здоров’я, наснаги й натхнення для втілення нових творчих задумів.

Повний текст