Вісник НАН України. 2017. № 5. С.3-8

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ
Сесія Загальних зборів НАН України 13 квітня 2017 року

13 квітня 2017 року відбулася звітна сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було розглянуто результати діяльності установ Академії в 2016 р., визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми, які виникали впродовж звітного періоду, й окреслено основні напрями подальшої роботи.

Повний текст (PDF)