Вісник НАН України. 2017. № 6. С.103

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

Доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Петрович Георгієвський народився 23 червня 1937 р. в м. Артемівську. Його професійне становлення і наукова діяльність нерозривно пов’язані з Харківським науково-дослідним хіміко-фармацевтичним інститутом (нині – ДП «Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України», ДНЦЛЗ). У стінах цього закладу Віктор Петрович пройшов шлях від лаборанта до завідувача відділу вивчення якості лікарських препаратів. У період 1989–2008 рр. він очолював ДНЦЛЗ, а від 2008 р. є його головним науковим співробітником.

В.П. Георгієвський спеціалізується на розробленні фундаментальних питань хіміко-фармацевтичного аналізу біологічно активних речовин вихідної сировини та лікарських засобів; аналітичному забезпеченні технологічних досліджень лікарських засобів та їх стандартизації. Його головними досягненнями є впровадження методу титрування в неводних середовищах у фармацевтичний аналіз; оптимізація умов хроматографування у рідинній хроматографії з багатокомпонентними рухомими фазами та газохроматографічного кількісного аналізу; спектрофотометричне дослідження багатокомпонентних лікарських засобів. В.П. Георгієвський започаткував систему стандартизації лікарських засобів, створив школу стандартизації та контролю якості лікарських засобів. Він брав активну участь у розробленні пакету нормативних документів з регламентації якості ліків, створенні першої Державної фармакопеї України, гармонізованої з Європейською фармакопеєю. Під керівництвом В.П. Георгієвського розроблено науково-технічну документацію та впроваджено у виробництво понад 130 препаратів-генериків. Він є автором та співавтором більш ніж 75 лікарських засобів (глутаргін, кратал, диклоцин, ліквіритон, інгаліпт, ферамін-віта, флаванабол, тіотриазолін та ін.).

В.П. Георгієвський опублікував близько 520 наукових праць, у тому числі 11 монографій; підготував 13 докторів і 18 кандидатів наук. Він є головним редактором журналу «Фармаком».

Повний текст