Вісник НАН України. 2017. № 7. с. 117

75-річчя члена-кореспондента НАН України  О.А. МІНАЄВА

Учений у галузі металургії, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Анатолійович Мінаєв народився 17 липня 1942 р. у м. Сєрові Свердловської області. З 1989 по 2014 р. О.А. Мінаєв працює ректором Донецького національного технічного університету, з 1991 р. — також завідувачем кафедри обробки металів тиском.

Сукупність науково-дослідних робіт О.А. Мінаєва становить новий науковий напрям — теоретичні та експериментальні дослідження суміщених металургійних процесів. На цій основі розроблено нові технології виробництва металопродукції (контрольована прокатка, виробництво безперервно литої заготовки і прокатки, багаторівчаковий процес «прокатка – розділення», технологічний процес гарячої деформації, прискореного охолодження, термічного зміцнення і термічної правки у потоці сортового прокатного стана, процес прокатки листа у багаторядних прокатних клітях).

Вагомий цикл наукових розробок дозволив уперше створити теоретичні основи процесу контрольованої прокатки сортового металу з вуглецевих та низьколегованих сталей. Не було аналогів запропонованої класифікації видів суміщеного температурно-деформаційного впливу на якісні характеристики структури металу в різних комбінаціях послідовності технологічних операцій. В основу було покладено вид фазового перетворення при чергуванні технологічних операцій. Встановлено ефект знеміцнювання в середньо-вуглецевих сталях за температури 800–900°С для певних величин обтискування, який зумовлений значним збільшенням частки структуровільного фериту у сталях із ферито-перлітною структурою, а у легованих — пов’язаний з інтенсифікацією розпаду аустеніту та дифузійним механізмом. За активної участі О.А. Мінаєва проведено теоретичні і технологічні дослідження багаторівчакової прокатки сортової заготовки і профілів з повздовжним розподілом розкату в прокатних валках; освоєні технології дво-і  триструминної прокатки — розподіл квадратних сортових заготовок зі злитків і катальних блюмів.

Повний текст