Вісник НАН України. 2017. № 7. с.118

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. ОМЕЛЬЯНЧУКА

28 липня виповнилося 70 років відомому українському фізику-теоретику, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту НАН України Олександру Миколайовичу Омельянчуку. Після закінчення Харківського державного університету він з 1972 р. працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до головного наукового співробітника. Упродовж 16 років Олександр Миколайович очолював відділ надпровідних та мезоскопічних структур.

Наукова діяльність О.М. Омельянчука охоплює широке коло фізичних проблем: від слабкої надпровідності і нерівноважних явищ у надпровідниках до дискретних квантових систем та квантової інженерії.

Запропоновані О.М. Омельянчуком разом з колегами теорія когерентних струмових станів у слабких надпровідних контактах і теорія мікроконтактної спектроскопії елементарних збуджень у твердих тілах здобули світове визнання. Явище перерозподілу енергії носіїв струму у мікроконтактах при низьких температурах, теорію якого Олександр Миколайович створив спільно з колегами, було зареєстровано як відкриття у 1986 р.

О.М. Омельянчук є автором понад 150 публікацій, зокрема 2 монографій, 5 оглядів. Під його керівництвом підготовлено і захищено 7 кандидатських та докторських дисертацій. Олександр Миколайович є членом кількох учених рад, входить до складу редакційної колегії журналу «Фізика низьких температур». Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006) за цикл наукових робіт «Ефекти спонтанного порушення симетрії та фазові перетворення в фізиці елементарних частинок та фізиці конденсованого стану» та премії ім. Б.І. Вєркіна НАН України (2016).

Фізична спільнота, колеги, учні і друзі сердечно вітають Олександра Миколайовича, зичать йому довгих років життя, міцного здоров’я і натхнення для реалізації нових творчих задумів. 

Повний текст