Вісник НАН України. 2017. № 7. с.119

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. ГРОДЗИНСЬКОГО

Відомий вчений у галузі фізичної географії та ландшафтознавства, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Михайло Дмитрович Гродзинський народився 11 липня 1957 р. у Києві. У 1979 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 р. і дотепер працює на цьому факультеті, пройшовши шлях від інженера до професора, завідувача кафедри фізичної географії та геоекології.

Наукові інтереси М.Д. Гродзинського охоплюють фізичну географію, ландшафтознавство та ландшафтну екологію. Йому належить обґрунтування концепції множинності форм стійкості геосистем і розроблення методів кількісного оцінювання стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень, прогнозування їх змін. Обґрунтовано концепцію типів територіальних конфігурацій і структур ландшафту, запропоновано таксономічний ряд територіальних одиниць цих типів, критерії та методи їх картографування. М.Д. Гродзинський опрацював принципово нові підходи і розробив систему методів нормування антропогенних навантажень на ландшафти; уперше запропонував розрізняти різні форми ландшафтного різноманіття, визначив критерії його оцінки та склав карти ландшафтного розмаїття України.

Науковий доробок М.Д. Гродзинського становить понад 250 наукових праць, серед яких 15 монографій, 5 університетських підручників. Михайло Дмитрович виконував дослідження за грантами Лондонського Королівського товариства (працював у Кембриджському університеті), програми ім. Дж. Фулбрайта (США), Програми ЄС «Горизонт-2020»; брав участь у численних міжнародних проектах ООН, ЮНЕСКО та ін. Він є членом Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», президентом Української асоціації ландшафтної екології, членом комісії ландшафтного аналізу Міжнародного географічного союзу.

М.Д. Гродзинський – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Його удостоєно звання «Відмінник освіти України», нагороджено численними відомчими відзнаками.

Повний текст