Вісник НАН України. 2017. № 8. С.3-8

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
31 травня 2017 року 

Моніторинг варіацій фізичних параметрів Сонця з 11-річним циклом активності (доповідач — член-кореспондент НАН України Н.Г. Щукіна)

Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін (доповідач — член-кореспондент НАН України В.І. Осадчий)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь завідувача відділу фізики Сонця Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) НАН України члена-кореспондента НАН України Наталії Геннадіївни Щукіної на тему «Моніторинг варіацій фізичних параметрів Сонця з 11-річним циклом активності», присвячену довготривалим дослідженням глобальних змін спокійної атмосфери Сонця, які проводяться в ГАО НАН України з 2012 р.

Результати проведеного моніторингу мають винятково важливе значення для вирішення найактуальніших проблем фізики Сонця, а саме: з’ясування внутрішньої будови і залежності від неї магнітної активності, нагріву верхніх шарів атмосфери та циклів сонячної активності. Зміни сонячної активності спричинюють зміни у міжпланетному і навколоземному космічному просторі (так званої космічної погоди), які, своєю чергою, впливають на функціонування космічних і наземних технологічних систем, а також на клімат і діяльність живої матерії на Землі.

Інформативним джерелом даних про варіації фізичних параметрів Сонця є тривалі (принаймні протягом 11-річного циклу сонячної активності) спостереження змін параметрів фраунгоферових ліній у спектрі спокійних ділянок сонячної поверхні, напівемпіричне і теоретичне моделювання на основі тривимірних магнітогідродинамічних моделей атмосфери Сонця. Спостереження цих ліній здійснюється на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України — унікальному науковому об’єкті, особливостями якого є висока спектральна роздільна здатність (R ~430 000) і тривала метрологічна стабільність, завдяки чому він входить до четвірки найдосконаліших діючих телескопів світу.

На сьогодні єдиним у світі аналогом АЦУ-5 є вакуумний сонячний телескоп Національної обсерваторії Кітт-Пік (США), проте додаткове обладнання та програмне забезпечення американського телескопа не дає змоги стежити за варіаціями спокійної компоненти атмосфери Сонця, які майже на порядок менші за варіації Сонця як зорі. Це переконливо свідчить про унікальність телескопа АЦУ-5 ГАО НАН України, на якому такі спостереження успішно виконуються.

Перші результати 5-річного моніторингу фраунгоферових ліній на АЦУ-5 показують, що глибина, півширина та прогин бісектора деяких фраунгоферових ліній, які спостерігаються у спокійних ділянках на диску Сонця, реагують на модуляцію загального магнітного поля Сонця з 11-річним циклом сонячної активності. Поведінку цих параметрів можна пояснити варіаціями температури і конвекції спокійної фотосфери Сонця протягом цього циклу.

Слід зазначити, що телескоп АЦУ-5 вже успішно зарекомендував себе при виконанні ряду спостережних програм, у яких було отримано низку важливих наукових результатів світового рівня. Зараз фахівці відділу фізики Сонця ГАО НАН України успішно працюють у напрямі тривалого моніторингу Сонця в межах відомчої науково-дослідної роботи Відділення фізики і астрономії НАН України «Дослідження структури та динаміки магнітних утворень на Сонці» (2015–2019 рр.).

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, директор Радіоастрономічного інституту НАН України доктор фізико-математичних наук В.В. Захаренко, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Івченко, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, почесний директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України академік НАН України В.Д. Походенко, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв, в.о.члена Президії НАН України член-кореспондент НАН України С.О. Довгий, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України академік НАН України В.В. Гончарук.

Президія НАН України відзначила, що доповідь охоплює широке коло завдань, винятково важливих для вирішення актуальних проблем фізики Сонця. У результаті довгострокового моніторингу спокійних ділянок сонячної поверхні, що проводиться в ГАО НАН України, науковці Академії дослідили варіації спокійної атмосфери Сонця, які ще донедавна вважалися малоймовірними. 

Повний текст