Вісник НАН України. 2017. № 8. С.107

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. БАРАНА

Доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Володимир Данилович Баран народився 9 серпня 1927 р. у с. Дем’янів Галицького району Івано-Франківської області. У 1950 р. закінчив історичний факультет Львівського педагогічного інституту. З 1953 р. діяльність В.Д. Барана пов’язана з археологічною наукою. У 1953–1969 рр. він працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника в Інституті суспільних наук АН УРСР (Львів). У 1969–1977 рр. був заступником директора, а з 1972 р. – завідувачем відділу Інституту археології НАН України. У 1973 р. з ініціативи В.Д. Барана в Інституті засновано відділ слов’янської археології. З 1990 р. Володимир Данилович є керівником археологічної експедиції на території стародавнього Галича.

В.Д. Баран має визначні здобутки в галузі археології та давньої історії слов’ян. Основні напрями його наукової діяльності – вивчення етногенезу слов’ян, висвітлення проблеми витоків українського народу. Він був ініціатором і безпосереднім творцем київської школи археологів-славістів, керівником слов’янської археологічної експедиції Інституту археології НАН України. Володимир Данилович дослідив значну кількість поселень черняхівської та празької культур, брав активну участь у міжнародних дослідженнях слов’янського городища 7–13 ст. Старгород (Ольденбург) у Шлезвіг-Гольштейні (Німеччина).

В.Д. Баран є автором близько 400 наукових праць, серед яких понад 20 індивідуальних і колективних монографій, присвячених ранній історії та археології давніх слов’ян. Наукову діяльність Володимир Данилович багато років поєднує з педагогічною як професор кафедри археології, античності та середньовіччя історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Наукові здобутки В.Д. Барана визнані міжнародною науковою спільнотою. Йому присвоєно звання почесного члена-кореспондента Німецького археологічного інституту. 

Повний текст