Вісник НАН України. 2017. № 8. С.110

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. ПІДОПЛІЧКА

Відомий учений у галузі клітинної біології, біофізики і фізіології мембран, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України Володимир Іванович Підоплічко народився 20 серпня 1947 р. у м. Києві в родині відомого палеонтолога академіка АН УРСР І.Г. Підоплічка.

У 1970 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка і вступив до аспірантури Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР, де в 1975 р. захистив кандидатську дисертацію «Исследование электрогенного натрий-калиевого насоса в нейронах улитки». Того самого року разом з академіком АН СРСР П.Г. Костюком і майбутнім академіком НАН України О.О. Кришталем зареєстрував відкриття «Явище вибіркової саморегулівної кальцієвої провідності мембрани соми нервових клітин». Разом зі співавторами вперше в Україні застосував мікроелектродну техніку для дослідження структурно-функціональної організації нервових центрів та біофізичних і молекулярних механізмів збудження та гальмування в нервових клітинах, а також розробив методику внутрішньоклітинного діалізу соми нервової клітини і використав її для дослідження мембранних і молекулярних механізмів цієї клітини. У 1983 р. за цикл робіт «Дослідження іонних механізмів збудливості соми нервової клітини», опублікованих у 1969–1981 рр., його було відзначено Державною премією СРСР.

У 1988 р. В.І. Підоплічко перейшов до Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, де в 1991 р. очолив відділ мембранології і фітохімії. У 1989 р. він разом з О.Н. Верхратським видав монографію «Электрофизиологические исследования одиночных клеток мышцы сердца».

Починаючи з 1995 р. В.І. Підоплічко працює переважно в закордонних наукових установах: Бейлорівському коледжі медицини (Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA) та Університеті здоров’я Бетезди (University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland, USA). Свої дослідження він зосередив на визначенні нейрофізіологічних механізмів нікотинової залежності. З 1995 р. В.І. Підоплічко є також членом Нью-Йоркської академії наук.

Повний текст