2017 №9

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
5 липня 2017 року

Анотація  Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Павлюк М.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.011
Геотектонічна еволюція і нафтогазоносний потенціал України
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року
Анотація  Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Халатов А.А.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.023
Енергетична безпека України: чи є запас міцності?
Анотація  Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Ванєєва О.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.033
Класифікація диференціальних рівнянь за симетрійними властивостями
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року
Анотація  Повний текст (PDF)

Никифорук О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.041

Лібералізація ринку залізничних перевезень: світовий досвід та реалії України
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року
Анотація  Повний текст (PDF)

Мелащенко А.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.053

Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних довірчих послуг 
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Литвин В.М.
Українська революція 1917–1921 років і сучасність: незасвоєні уроки
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Коваленко О.В., Давидовський В.В., Вишневський І.М.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.074
Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Діденко Ю.В., Радченко А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.09.082
Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Слюсаренко Ю.В.
Життя в науці і для науки
Д
о 70-річчя академіка НАН України М.Ф. Шульги
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.В. Стрелка   
Анотація  Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Левченка
Анотація  Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Дмитрієва
Анотація  Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Т.О. Пріхни
Анотація  Повний текст (PDF)