Вісник НАН України. 2017. № 10. С.  110

80-річчя академіка НАН України В.Т. ГРІНЧЕНКА

Видатний учений в галузі механіки суцільного середовища та акустики, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік НАН України Віктор Тимофійович Грінченко народився 4 жовтня 1937 р. У 1959 р. розпочав наукову роботу в Інституті механіки НАН України під керівництвом академіків НАН України А.Д. Коваленка та Г.М. Савіна. З 1981 р. його науково-організаційна діяльність нерозривно пов’язана з Інститутом гідромеханіки НАН України, який Віктор Тимофійович очолює з 1987 р.

В.Т. Грінченко виявив закономірності деформування просторово розвинених пружних тіл та формування їх спектрів власних частот і форм коливань. Він зробив значний внесок у розвиток такого новітнього напряму механіки, як електропружність. У 80-ті роки його роботи були пов’язані з вивченням закономірностей генерації звукових полів турбулентними потоками пульсацій тиску на поверхнях тіл, що обтікаються рідиною, в умовах великих швидкостей. Результати цих досліджень одержали практичне застосування при створенні об’єктів низькочастотної гідроакустичної техніки. Починаючи з 90-х років під керівництвом В.Т. Грінченка в Інституті гідромеханіки НАН України одержано важливі результати стосовно особливостей механізму генерації звуків дихання, вивчено акустичні характеристики респіраторної системи людини, створено комп’ютерний комплекс для реєстрації та обробки звуків дихання. Комплекс пройшов усі необхідні тестування і рекомендований МОЗ України для використання в медичних закладах.

Велике значення в розвитку досліджень з механіки мають керовані Віктором Тимофійовичем постійно діючі семінари в Інституті гідромеханіки НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В.Т. Грінченко доклав значних організаторських зусиль до формування і забезпечення багаторічного функціонування єдиної в Україні спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук з акустики. Він підготував 10 докторів і 15 кандидатів наук. 

Повний текст