Вісник НАН України. 2017. № 12. С.9-13

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
25 жовтня 2017 року

Про цільову програму наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту «Горизонт-2020» ERA-PLANET» (доповідач — член-кореспондент НАН України О.П. Федоров)

Сучасні уявлення про контурну структуру водного середовища та нові підходи до моніторингу Чорного і Азовського морів (доповідач — член-кореспондент НАН України Б.Г. Александров)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України члена-кореспондента НАН України Олега Павловича Федорова про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту «Горизонт-2020» ERA-PLANET (ERA-PLANET/UA)».

У доповіді йшлося про те, що спільні плани європейських країн зі створення Глобальної системи систем спостережень за планетою Земля (GEOSS) та розроблення її науково-методичного підґрунтя відповідає сучасним пріоритетам світової спільноти з напрацювання нових інструментів та методів досягнення умов сталого розвитку і збігається з інтересами нашої країни, зокрема у сфері національної безпеки. Програма «Горизонт-2020» визначає європейський внесок у реалізацію десятилітнього плану на 2016–2025 рр. створення системи GEOSS, і значну роль у ньому відіграє проект ERA-PLANET, який об’єднує майже всі країни Європи (близько 40 організацій). Участь українських учених у запланованих роботах є дуже важливою і ґрунтується на попередніх успішних пілотних проектах з моніторингу аграрних ресурсів та стихійних лих. Проект ERA-PLANET має стати революційним проривом в ефективності використання даних космічних і наземних спостережень. Пріоритетним завданням команд науковців є побудова нової методичної бази, яка поєднує цілі та індикатори сталого розвитку з істотними змінними, що характеризують досліджувані геосистеми і одержуватимуться з даних спостережень різної природи. Кінцевою метою проекту є створення інформаційного продукту для використання державними органами управління і міжнародними організаціями.

Пріоритетними напрямами проекту ERA-PLANET є проблематика «розумних міст» і життєздатних громад; ефективне використання ресурсів; застосування глобальних систем спостереження за стійкими токсичними забруднювачами, гармонізація засобів моніторингу та моделювання системи атмосфера–океан–земля, оцінка реакції екосистем на регіональну та глобальну динаміку викидів, підтримка впровадження політичних рішень. У рамках цих напрямів українські фахівці вирішуватимуть низку завдань, серед яких розроблення методів і технологій комплексного використання аерокосмічних даних і даних наземних спостережень у системі моніторингу природних ресурсів; визначення переліку індикаторів та істотних змінних моніторингу природних ресурсів; розроблення і впровадження технологій аналізу та прогнозування виникнення екстремальних природних і техногенних явищ.

Конкретизація завдань для кожної команди науковців передбачена на запланованих міжнародних семінарах; період виконання першої фази проекту — до 2020 р. із продовженням до 2025 р. Організація робіт передбачає спільне фінансування з боку національних інституцій та з боку програми «Горизонт-2020». 

Повний текст