Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 108

80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. ГЮЛЛІНГА

10 грудня 2017 р. виповнюється 80 років відомому вченому в галузі патологічної фізіології реактивності, зокрема порушення діяльності імунної системи, формування алергічних процесів, доктору медичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України і НАМН України Едуарду Вальтеровичу Гюллінгу.

Після закінчення в 1960 р. Київського медичного інституту Е.В. Гюллінг працював у Київському науково-дослідному інституті отоларингології (нині — Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України), де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора.

Наукова діяльність Е.В. Гюллінга пов’язана з дослідженням фундаментальних основ патологічної фізіології реактивності. Він зробив істотний внесок у розвиток сучасних уявлень про визначальну роль імунодефіцитних станів у патогенезі найбільш поширених запальних та алергічних захворювань.

Едуард Вальтерович Гюллінг уперше запропонував спосіб клініко-імунологічного вивчення органів імунітету, що дало можливість виявити адаптаційний перерозподіл та відновлення накопичення лімфоїдних клітин.

На особливу увагу заслуговують роботи Е.В. Гюллінга, спрямовані на створення засобів та способів імунокорекції, експериментальної терапії захворювань, зумовлених імунною недостатністю. Було розроблено і широко впроваджено в медичну практику високоефективні способи лікування хворих, основані на регіонарній імунокорекції. Він є співавтором нового покоління імуномодуляторів, запатентованих у провідних країнах світу.

Е.В. Гюллінг — автор багатьох наукових праць, 30 авторських свідоцтв та патентів; під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

За цикл робіт з імунопатології слухового та вестибулярного аналізаторів Е.В. Гюллінгу в 1978 р. було присуджено Державну премію УРСР в галузі науки і техніки.

Повний текст