Вісник НАН України. 2018. № 2. С.125

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. ГРИЦЕНКА

Знаний учений у сфері економічної теорії, член-кореспондент НАН України Андрій Андрійович Гриценко народився 8 лютого 1948 р. Його шлях у науку починався з наукової і викладацької діяльності у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, економічний факультет якого він закінчив у 1973 р., а в 1991 р. очолив кафедру економічної теорії та економічних методів управління. У 2002 р. він став завідувачем відділу економічної теорії, а в 2008 р. – заступником директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування (ІЕП) НАН України.

Під керівництвом А.А. Гриценка в ІЕП НАН України проведено масштабне дослідження інституційної архітектоніки економічних систем, виявлено її основні закони, з’ясовано характеристики інституційної динаміки. А.А. Гриценко розробив концепцію сумісно-розділених відносин як фундаментального елемента устрою господарських систем, концепцію інверсійного типу ринкової трансформації; обґрунтував основні положення соціально-часової теорії вартості та представницької теорії грошей, що інтегрують маржинальну і трудову теорії і мають значні перспективи щодо застосування для аналізу інформаційно-мережевої економіки.

А.А. Гриценко опублікував понад 400 наукових праць, підготував 15 докторів і 16 кандидатів наук, заснував логіко-історичну школу інституціонально-економічних досліджень. Як завідувач секретаріату Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності (1995–2000 рр.) брав участь у підготовці й опрацюванні низки законопроектів з фінансово-економічних питань. У 2001–2008 рр. очолював експертно-аналітичний центр з питань грошово-кредитної політики Ради НБУ. Розробив концепцію розгорнутого таргетування стабільності грошової одиниці. А.А. Гриценко є вченим секретарем Координаційної ради з економічної теорії НАН і МОН України, співголовою Всеукраїнської асоціації політичної економії, головним редактором журналу «Економічна теорія» – престижного фахового видання, яке є майданчиком для обміну думками вчених-економістів України і зарубіжжя. 

Повний текст