Вісник НАН України. 2018. № 3. С.3-7

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 січня 2018 року

Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні пріоритети зовнішньої політики України (доповідач — доктор історичних наук А.І. Кудряченко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» доктора історичних наук Андрія Івановича Кудряченка про сучасні світосистемні трансформації та стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

На рубежі тисячоліть світова спільнота переживає радикальні політичні, економічні, соціальні, духовні та екологічні зміни, стикнувшись із низкою безпрецедентних глобальних викликів, зокрема з проблемами виживання, системної трансформації, модернізаційного та цивілізаційного розвитку. Особливості сучасних системних геополітичних змін потребують глибокого наукового осмислення з метою оптимізації стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України та розроблення оптимальних цілей і стратегій національного розвитку і національної безпеки.

Припинення наприкінці ХХ ст. міжсистемної конфронтації привело до піднесення ролі США як світового лідера, змін у системі міжнародних відносин та геополітичній конфігурації планети. Характерним для сучасних світосистемних трансформацій є посилення глобалізації, інтеграції, регіоналізації, зміцнення позицій одних держав і союзів та ослаблення інших. Попри труднощі, пов’язані з несприятливою світовою кон’юнктурою і вогнищами конфліктів у різних регіонах планети, ЄС залишається зразком міждержавної інтеграції і зберігає потужний гравітаційний вплив на геополітичну стратегію європейських країн. Проте зберігається розбіжність інтересів у політичній, економічній, безпековій та інших сферах різних країн і в Європі, і на планеті в цілому, що зумовлює протистояння між ними на світовому та регіональному рівнях і, як наслідок, посилення світової нестабільності, виникнення збройних конфліктів, зниження ефективності діяльності, насамперед у безпековій сфері, таких міжнародних організацій, як ООН та ОБСЄ.

Аналіз основних тенденцій розвитку сучасної світосистеми показує, що формується нова структура світового устрою, яка включатиме поряд з євроатлантичним регіоном (США та ЄС) нові регіональні об’єднання з потужними центрами тяжіння, такими як Китай, Індія, Бразилія, Росія та ін. З огляду на послаблення лідерства США і ЄС у подоланні міжнародних криз дедалі актуальнішим стає переосмислення їх ролі на міжнародній арені.

Динамічні глобальні зміни ставлять перед Україною нові вимоги до вирішення на основі наукового аналізу та прогнозування проблеми її інтеграції до сучасного світу. Ця тематика є пріоритетним напрямом наукових досліджень таких установ НАН України, як Інститут всесвітньої історії, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. За останні роки їх співробітники зробили істотний внесок у дослідження сучасних світосистемних трансформацій, тенденцій розвитку цивілізаційних процесів в умовах глобалізації, причин, сутності та наслідків глобальних і регіональних конфліктів, концептуальних засад соціально-економічних перетворень транзитивних країн і України. Фахівці Інституту всесвітньої історії та Інституту історії України проаналізували стан відносин України з державами, визначеними як стратегічні партнери, обґрунтували пріоритети у відносинах із США, країнами ЄС та іншими стратегічно важливими країнами.

Повний текст