Вісник НАН України. 2018. № 3. С.114

70-річчя члена-кореспондента НАН України Р.П. РАДИШЕВСЬКОГО

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Радишевський Ростислав Петрович народився 28 березня 1948 р. З 2000 р. він очолює кафедру полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, водночас є директором Міжнародної школи україністики НАН України.

Р. Радишевський зробив значний внесок у розвиток українсько-польських культурних взаємин. Він опублікував книги «Українсько-польське пограниччя: сарматизм, бароко, діалог культур» (2009), монографії «Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku» (1996), «Roksolański Parnas» (1998); уперше переклав українською мовою, прокоментував і видав «Тренос» М. Смотрицького (2015) і «Літос» П. Могили (2018). Другий вектор його наукових пошуків — доба романтизму, якій присвячено книги «Полоністичні та порівняльні студії» (2009), «Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки» (2010), монографії «“Українська школа” в польському романтизмі: феномен пограниччя» (2018), «Юзеф Ігнацій Крашевський: діалоги з Україною» (2012) та ін. Вінцем книговидавничої діяльності Р. Радишевського є серія «Київські полоністичні студії», що виходить із 1999 р. і на сьогодні налічує 30 томів. Він також заснував у 1999 р. серію «Бібліотека польської літератури» (близько 10 томів), у якій було видано твори С. Трембецького, Ю. Словацького, Л. Венглінського та ін. У ділянці української літератури авторитетними є його книги «Іскри єднання. До питання про інтернаціональні мотиви в творчості Лесі Українки» (1983), «Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка» (2014); засновано серію «Студії з україністики» (22 вип.). У 2011 р. він ініціював серію «Друкується вперше — літературні палімпсести», у якій побачили світ твори О. Олеся, В. Короліва-Старого, Л. Білецького, О. Зілинського, М. Обідного, 6-томна «Шевченкіана діаспори» та ін.

З ініціативи Р. Радишевського в КНУ імені Тараса Шевченка створено потужний центр розвитку сучасної української полоністики. Він є головою спеціалізованої вченої ради, що діє при Університеті.

Повний текст