Вісник НАН України. 2018. № 5. С.131

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. ШАПОВАЛА

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України Володимир Миколайович Шаповал народився 25 травня 1948 р. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру Інституту держави і права АН УРСР. У 1976–1985 рр. викладав у Київській вищій школі МВС СРСР (нині – Національна академія внутрішніх справ). У 1986–1996 рр. – доцент, професор, завідувач кафедри КДУ ім. Т.Г. Шевченка.

З 1996 р. – суддя Конституційного Суду (КС) України, у 2002–2005 рр. – заступник голови КС України. З 2005 до 2007 р. – постійний представник Президента України в КС України. У складі групи постійних експертів Конституційної комісії брав безпосередню участь у підготовці проекту Конституції України. Як член Конституційної Асамблеї, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, Комітету законодавчих ініціатив при Президентові України запропонував ряд ключових положень, необхідних для здійснення конституційної реформи в частині розширення гарантій прав людини та забезпечення доступного й ефективного судочинства. З 2007 до 2013 р. – голова Центральної виборчої комісії. На цій посаді завдяки державницькому підходу зумів об’єднати членів ЦВК від різних політичних сил і на належному рівні забезпечити проведення позачергових парламентських виборів 2007 р. та президентських виборів 2010 р. Нині – головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.

Серед новітніх досліджень В.М. Шаповала слід відзначити такі видання, як «Конституція Французької Республіки», «Конституція Польської Республіки», «Феномен конституційного права», «Основи теорії парламентаризму», а також численні науково-правові висновки та аналітичні записки з актуальних питань державо- і правотворення. Загалом у його доробку понад 300 наукових праць.

В.М. Шаповал – повний кавалер ордена «За заслуги». Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V, ІV, III ст., почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

Повний текст