Вісник НАН України. 2018. № 6. С.114-120

ЛІБАНОВА Елла Марленівна
академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

АКСЬОНОВА Світлана Юріївна —
кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

РУДНИЦЬКИЙ Омелян Павлович
науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ЖИТТЯ НЕВІД’ЄМНЕ ВІД НАУКИ
До 70-річчя академіка НАН України С.І. Пирожкова

20 червня виповнюється 70 років відомому в Україні та за її межами вченому в галузі демографії, методології стратегічного аналізу та економічного розвитку, національної безпеки, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), заслуженому діячу науки і техніки України (2003), лауреату премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України (1996), віце-президенту Національної академії наук України, голові Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, доктору економічних наук, професору, академіку НАН України Сергію Івановичу Пирожкову.

«Якщо людина талановита, то вона талановита в багатьох сферах», — цей відомий вислів є найкращим епіграфом до наукової біографії відомого економіста, демографа, політолога, організатора науки, дипломата Сергія Івановича Пирожкова, чиє життя є взірцем наполегливого і послідовного підкорення одна за одною наукових вершин, взірцем людини з великими цілями, великим серцем і великою відповідальністю.

Сергій Іванович Пирожков народився 20 червня 1948 р. у м. Києві. У 1969 р. з відзнакою закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Близьке знайомство з демографічною наукою відбулося у нього на останньому курсі навчання, коли майбутнього випускника направили на стажування у відділ демографії Інституту економіки АН УРСР. Цей факт вказує на ще одну поважну подію, яку аж ніяк не можна обминути увагою, — півстолітній ювілей служіння Сергія Івановича Пирожкова демографічній науці.

Слід зазначити, що саме в 1968–1970 рр. у наукових колах розгорнулася масштабна дискусія стосовно того, чи має право демографія на самостійне існування, або вона є лише частиною статистики населення, і якщо демографія — це самостійна наука, то що становить її зміст і яке місце вона посідає в системі наук про народонаселення. Перемогу здобула точка зору демографів, яку представляв Д.І. Валентей, а інтерес до демографії, яка таким чином утвердила свою позицію у системі суспільних наук, почав зростати. Тому не випадково, що після навчання в аспірантурі Київського інституту народного господарства і успішного захисту кандидатської дисертації на тему «Закономірності формування вікової структури населення» (1973) Сергій Іванович повернувся у відділ демографії та відтворення трудових ресурсів Інституту економіки АН УРСР, де в 1974–1976 рр. працював на посаді спочатку молодшого, а згодом — старшого наукового співробітника.

У ці роки Сергій Іванович тісно спілкується з талановитим ученим-демографом, спеціалістом у галузі історичної демографії Арнольдом Леонідовичем Перковським, з яким у нього склалися довірливі дружні стосунки. Як потім згадував С.І. Пирожков у статті, присвяченій пам’яті А.Л. Перковського, «доброзичлива творча атмосфера, яка панувала у відділі демографічного розвитку УРСР, сприяла повноцінній науковій діяльності Арнольда Леонідовича»[1]. Саме в такій атмосфері вони працювали разом, брали активну участь у виконанні планових тем, підготовці аналітичних доповідей, публікували спільні дослідження з демографічної історії України. Значною мірою цьому сприяло й те, що А.Л. Перковський «знайшов величезний архівний матеріал, на підставі якого написані численні, дуже змістовні праці»[2]. Частина публікацій була у співавторстві з С.І. Пирожковим.

Повний текст


[1] Пирожков С.И., Рудницкий Е.П. Памяти Арнольда Перковского.

[2] Прибиткова І.М. Основи демографії. К.: АртЕк», 1997.