Вісник НАН України. 2018. № 6. С.122

60-річчя академіка НАН України В.П. ВИШНЕВСЬКОГО

8 червня виповнилося 60 років відомому вченому у сфері фінансів та економіки промисловості, доктору економічних наук, професору, академіку НАН України Валентину Павловичу Вишневському. Він народився у 1958 р. у м. Суми. У 1980 р. закінчив Харківський інженерно-економічний інститут і почав працювати в Інституті економіки промисловості НАН України, у якому з 2002 р. очолює відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.

В.П. Вишневський — відомий спеціаліст у галузі оподаткування підприємств і промислової політики. Він обґрунтував наукові концепції фінансового механізму регулювання виробничого потенціалу та оподаткування підприємств; розробив комплекс рекомендацій щодо податково-бюджетних і фінансово-кредитних механізмів розвитку в Україні смарт-промисловості. Результати наукових досліджень В.П. Вишневського було використано у законотворчій діяльності при розробленні Податкового кодексу України, Концепції державної промислової політики України, Концепції організаційно-економічного механізму стабілізації промислового виробництва та ін. Останнім часом його наукова діяльність пов’язана з обґрунтуванням комплексу теоретичних положень, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо становлення в Україні смарт-промисловості, основаної на мережах і кластерах створення вартості, які передбачають вирішення економічних проблем модернізації наявних і організації нових «розумних» промислових виробництв на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

За результатами наукової роботи В.П. Вишневський опублікував більш як 100 наукових праць. Під його керівництвом захищено 4 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Він є членом редколегій журналів «Економіка промисловості», «Економічний вісник Національного гірничого університету», «Економіка та право». За цикл робіт «Теоретичні основи і методичне забезпечення формування ефективного механізму розподілу прибутку» нагороджений медаллю НАН України з премією для молодих учених.

Повний текст