Вісник НАН України. 2018. № 7. С.90-94

ГОМОНАЙ Ганна Миколаївна —
доктор фізико-математичних наук, директор Інституту електронної фізики НАН України

ЗАВІЛОПУЛО Анатолій Миколайович —
доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту електронної фізики НАН України

ТВОРЕЦЬ УЖГОРОДСЬКОЇ ШКОЛИ З АТОМНОЇ ФІЗИКИ
До 80-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника

14 липня 2018 р. виповнюється 80 років відомому українському вченому в галузі фізики електронних і атомних зіткнень, одному із засновників фізичної школи з атомної фізики в Україні, почесному директору і раднику при дирекції Інституту електронної фізики НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України (1994), лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1995) та премії ім. І.П. Пулюя НАН України (2003), доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України Отто Бартоломійовичу Шпенику.

Отто Бартоломійович Шпеник народився у м. Мукачево, там закінчив середню школу і в 1956–1961 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Ужгородського державного університету. Після отримання диплома залишився в Університеті в аспірантурі на кафедрі оптики. Проходив наукову практику в Ленінградському державному університеті на кафедрі члена-кореспондента АН СРСР С.Е. Фріша, де в 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Збудження атомів при зіткненнях з моноенергетичними електронами». До 1982 р. працював в Ужгородському державному університеті завідувачем відділу Проблемної науково-дослідної лабораторії фізики електронних зіткнень, був професором кафедри квантової електроніки. В 1975 р. в Інституті фізики АН УРСР захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження процесів збудження при зіткненнях повільних електронів та іонів з атомами». З 1982 до 1988 р. ‑ завідувач відділу іонних процесів Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР, а з 1988 до 1992 р. ‑ керівник цього відділення і заступник директора з наукової роботи ІЯД АН УРСР.

21 вересня 1992 р. на базі Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України було створено першу самостійну академічну установу на Закарпатті ‑ Інститут електронної фізики АН України, а О.Б. Шпеника обрано першим директором цього інституту

Біля витоків сучасної фізичної науки Закарпаття стояли професори В.О. Шкода-Ульянов, І.П. Запісочний, Ю.М. Ломсадзе, Д.В. Чепур, які пройшли глибоку професійну підготовку в провідних наукових установах та університетах, таких як Інститут фізичної хімії АН СРСР, Фізичний інститут АН СРСР (ФІАН), Ленінградський державний університет, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, і обрали місцем роботи молодий університет в Ужгороді. О.Б. Шпеника можна по праву вважати одним із творців відомої наукової школи з атомної фізики, засновником якої був професор Іван Прохорович Запісочний. Наукові дослідження цієї школи здобули широке визнання, завдяки чому Ужгород став потужним науковим центром, де проводилися всесоюзні і міжнародні конференції, школи та семінари. Тут побували вчені зі світовим ім'ям — академіки Л.А. Арцимович, М.В. Келдиш, В.О. Фок, Г.М. Фльоров, Б.Є. Патон, В.І. Трефілов, член-кореспондент АН СРСР С.Е. Фріш. Безпосередня допомога цих людей, їх турбота про розвиток науки, а також високий рівень виконуваних в Ужгородському університеті наукових досліджень були важливими чинниками створення в Ужгороді відділів АН УРСР і проблемних науково-дослідних лабораторій. 

Повний текст