Вісник НАН України. 2018. № 7. С.107

80-річчя академіка НАН України В.Д. КУБЕНКА

19 липня 2018 р. виповнюється 80 років відомому українському вченому, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України Веніаміну Дмитровичу Кубенку. В.Д. Кубенко народився у м. Фастів Київської області. У 1960 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1966 р. захистив кандидатську, в 1977 р. – докторську дисертацію. З 1979 р. – завідувач відділу теорії коливань, з 1986 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. У 1992 р. його обрано членом-кореспондентом, у 2003 р. – дійсним членом НАН України.

В.Д. Кубенко зробив істотний внесок у розвиток досліджень динамічних процесів у пружних тілах та елементах конструкцій, твердих деформівних середовищах і рідинах, гідропружних системах. Досліджено процеси поширення й дифракції хвиль у рідинному і пружному середовищі за наявності порожнин, включень і підкріплювальних елементів та їх систем різної конфігурації. Розроблено аналітичні методи дослідження нестаціонарних процесів у гідропружних системах і на їх основі одержано розв’язки ряду конкретних задач взаємодії елементів конструкцій із середовищем, що моделюється рідиною або пружним тілом. Запропоновано новий підхід до дослідження ударної взаємодії твердих і пружних тіл із пружним або рідинним півпростором. Цикл досліджень нелінійних коливань циліндричних і сферичних пружних оболонок, як порожніх, так і заповнених рідиною, дав можливість на основі запропонованого багатомодового підходу встановити низку характерних для нелінійних коливань явищ. Отримано точні аналітичні розв’язки задач теорії пружності й гідроакустики для півпростору та шару за нестаціонарного навантаження.

В.Д. Кубенко є автором 380 наукових публікацій, у тому числі 14 монографій, 24 винаходів. Підготував 5 докторів і 24 кандидатів наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премій НАН України ім. О.М. Динника та ім. О.К. Антонова.

Повний текст