Вісник НАН України. 2018. № 7. С.108

60-річчя академіка НАН України В.З. ТУРКЕВИЧА

Визнаний вчений у галузі матеріалознавства надтвердих матеріалів, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Володимир Зіновійович Туркевич народився 9 липня 1958 р. у Києві. У 1981 р. закінчив з відзнакою теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «теплофізика». Уся трудова і наукова діяльність В.З. Туркевича пов’язана з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, де він пройшов шлях від стажера-дослідника до директора інституту. З 2004 р. він є заступником академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

Наукова робота В.З. Туркевича пов’язана з дослідженням фізико-хімічних аспектів синтезу надтвердих матеріалів за високих тисків і температур, термодинаміки та кінетики спонтанної кристалізації алмазу та кубічного нітриду бору, що є важливим для кращого розуміння та вдосконалення технології одержання цих надтвердих матеріалів. Він побудував під високим тиском діаграми стану 16 двокомпонентних і 9 трикомпонентних систем, що містять вуглець, а також 7 діаграм стану дво- і трикомпонентних систем, що містять нітрид бору. Методом дифракції синхротронного випромінювання, з використанням синхротронів Німеччини, Японії та Франції, дослідив in situ кінетику спонтанної кристалізації алмазу та кубічного нітриду бору.

В.З. Туркевич є автором понад 200 наукових праць; його індекс Гірша становить 13. Як запрошений дослідник/професор він працював у провідних наукових і технологічних центрах та університетах Німеччини, Франції, Швеції, Японії, Китаю. Бере активну участь в організації і керуванні міжнародними проектами.

В.З. Туркевич — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України ім. І.М. Францевича, його нагороджено відзнакою НАН України «За наукові досягнення». Він є ад’юнкт-професором Університету м. Лунд (Швеція) та заслуженим професором Шаньдунського університету (м. Цзінань, Китай).

Повний текст