Вісник НАН України. 2018. № 8. С.96

75-річчя академіка НАН України М.І. ПАВЛЮКА

4 серпня виповнилося 75 років відомому вченому в галузі геотектоніки, нафтогазоносності, закономірностей нафтогазонагромадження, генезису вуглеводнів, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України та премії НАН України ім. П.А. Тутковського, директорові Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, академіку НАН України Мирославу Івановичу Павлюку.

Розробки М.І. Павлюка в галузі нафтогазоутворення і нафтогазоносності стали основою для науково-практичних рекомендацій щодо проведення пошуково-розвідувальних робіт у нафтогазоносних регіонах України та близького зарубіжжя. Впровадження цих рекомендацій сприяло відкриттю вуглеводневих покладів у Причорноморсько-Кримській, Передкарпатській, Волино-Подільській нафтогазоносних областях та в межах арктичних шельфів колишнього СРСР. Під керівництвом М.І. Павлюка створено наукову школу «Геотектоніка нафтогазоносних провінцій», учені якої відтворили основні етапи геотектонічного розвитку нафтогазоносних провінцій України, розробили їх геодинамічні моделі та показали їхній вплив на нафтогазоносність у контексті зв’язку з тектонікою літосферних плит, що розширює термодинамічні умови можливого перетворення розсіяної органічної речовини в надрах і зближує альтернативні гіпотези генезису нафти.

М.І. Павлюк – автор понад 300 наукових праць, 19 винаходів. Він є головою наукової ради «Геологія і геохімія горючих копалин» НАН України, головним редактором журналу «Геологія і геохімія горючих копалин», членом редколегії журналу «Геодинаміка» та міжнародного наукового видання «Стратиграфія і седиментологія нафтогазоносних басейнів» (Азербайджан); головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій при ІГГГК НАН України, членом бюро Західного наукового центру НАН України та МОН України; академіком і членом президії Української нафтогазової академії, головою Українського національного комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації, дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

Повний текст