Вісник НАН України. 2018. № 8. С.97

70-річчя академіка НАН України Є.І. КРИЖАНІВСЬКОГО

Відомий вчений у галузі матеріалознавства, міцності та довговічності нафтогазового обладнання, конструкцій і споруд, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України академік НАН України Євстахій Іванович Крижанівський народився 15 серпня 1948 р. У 1972 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ), а в 1978 р. - аспірантуру Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. З 1993 р. – ректор ІФНТУНГ.

Наукові роботи Є.І. Крижанівського присвячені дослідженню властивостей і поведінки матеріалів нафтогазового обладнання довготривалої експлуатації у складних умовах, прогнозуванню і підвищенню довговічності для забезпечення безаварійної експлуатації конструкцій та споруд у процесі видобування і транспортування нафти і газу. Він розробив комплекс методів досліджень напружено-деформованого стану, корозії та корозійно-втомної довговічності труб бурильних колон і нафтогазопроводів, які вирізняються високою інформативністю. Для підвищення довговічності бурильних колон запропонував і комплексно дослідив технологічні методи зміцнення. Особливу увагу Євстахій Іванович приділяє вивченню корозійно-механічної деградації нафтогазопроводів за їх експлуатації у глибоководних морських і зсувонебезпечних гірських умовах. Він створив і очолив наукову школу «Матеріалознавство, міцність та надійність машин і обладнання нафтогазового комплексу».

Є.І. Крижанівський опублікував 444 наукові праці, в тому числі 22 книги; має 83 винаходи, 24 з яких захищені авторськими свідоцтвами колишнього СРСР, патентами України та Росії. Серед його учнів 15 докторів і 19 кандидатів наук.

За значний особистий внесок у розвиток наукових досліджень, широке впровадження їх результатів у нафтогазову галузь, вагомі досягнення в підготовці фахівців та організацію їх міжнародної сертифікації Є.І. Крижанівського відзначено орденом «За заслуги» трьох ступенів (1997, 1999, 2007) і Грамотою Президента України (2000).

Повний текст