Вісник НАН України. 2018. № 8. С.99

70-річчя академіка НАН України В.А. ШИРОКОВА

Засновник вітчизняної наукової школи з лінгвістичної технології, фундатор і незмінний директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, академік НАН України Володимир Анатолійович Широков народився 28 серпня 1948 р.

Основні наукові результати В.А. Широкова пов’язані зі сферою математичної лінгвістики та лінгвістичної технології. Він розробив теорію лексикографічних систем, яка за логіко-лінгвістичним статусом прирівнюється до теорії формальних граматик, а також теорію семантичних станів мовних одиниць, що є основою для опису широкого кола мовних явищ, формалізуючи об’єднання граматичного і лексикографічного описів мовної системи.

В.А. Широков — засновник і координатор програми створення серії словників нового покоління «Словники України», керівник Національної словникової бази України, яку внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. За його участю і під його керівництвом сформовано перший (і досі єдиний) в Україні цифровий лінгвістичний корпус. Він є ініціатором і керівником створення Українського лінгвістичного порталу. Значним досягненням стала підготовка 10 версій першого повномасштабного електронного словника — інтегрованої лексикографічної системи «Словники України». В.А. Широков — автор концепції і системотехніки віртуальних систем професійної взаємодії в лінгвістиці. Під його керівництвом створено понад 40 віртуальних лексикографічних лабораторій. Він — науковий керівник, співавтор і голова редколегії «Словника української мови» в 20 т. та співавтор багатьох інших лексикографічних проектів. Останнім часом В.А. Широков активно працює над проблематикою квантової інформації, онтологій різних предметних галузей, системного аналізу, когнітології, концептології та загальної теорії еволюції.

В.А. Широков є автором понад 300 наукових праць, головою Словникової комісії МОН України, веде велику науково-організаційну роботу.

Повний текст