Вісник НАН України. 2018. № 8. С.100

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. КРЮЧИНА

Відомий вчений у галузі інформаційних технологій, нанотехнологій, запису інформації, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Андрій Андрійович Крючин народився 9 серпня 1948 р. У 1971 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Нині – заступник директора і завідувач відділу оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.

Наукова діяльність А.А. Крючина пов’язана з розробленням інформаційних технологій на основі оптичних методів обробки даних, теорії і методів надщільного запису інформації, технологій створення нанорозмірних структур для систем зберігання та обробки даних, технологій довготермінового зберігання інформації, методів синтезу метаматеріалів для систем трансформації та обробки зображень, методів побудови високоефективних лазерних проекційних систем; створенням методів проведення наукометричних досліджень. Під керівництвом і за участю А.А. Крючина розроблено технології виготовлення оптичних дискових носіїв інформації на основі багатокомпонентних халькогенідних напівпровідників, оптичних циліндричних носіїв інформації на базі металополімерних структур, створено технологічний комплекс із виготовлення штампів для тиражування компакт-дисків і оптичних носіїв для довготермінового зберігання даних. Розроблено теорію надщільного запису інформації та дослідження нанорозмірних структур з використанням методів ближньопольової оптики, досліджено системи реєстрації оптичних зображень із застосуванням методу термолітографії на наноструктурованих реєструвальних матеріалах.

А.А. Крючин розробив і впровадив оригінальні інформаційні технології збереження культурної звукової спадщини шляхом перенесення старовинних записів на сучасні носії інформації і був одним з керівників проекту зі створення системи оптоелектронного відтворення інформації з фонографічних циліндрів Едісона, що дозволила ввести до наукового обігу раритетні записи; організував виготовлення копій унікальних музичних записів на компакт-дисках.

Повний текст