Вісник НАН України. 2018. № 9. С.36-44
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.036

КУДРЯ Степан Олександрович —
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІКА, ЕКОЛОГІЯ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року

Доповідь присвячено проблемам розвитку технологій використання відновлюваних джерел енергії, впровадження яких в Україні сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки та незалежності держави, зниженню рівня забруднення довкілля, а також виконанню міжнародних зобов’язань України з розвитку відновлюваної енергетики. Останнє питання набуло особливої актуальності після приєднання України в 2010 р. до Європейського енергетичного співтовариства, оскільки наша держава взяла на себе зобов’язання до 2020 р. досягти у структурі загального балансу енергоспоживання частки енергії, отриманої з відновлюваних джерел, на рівні 11%. Інститут відновлюваної енергетики НАН України має вагомі розробки і напрацювання в галузі створення новітніх технологій, підвищення ефективності та забезпечення стабільної роботи енергосистем при використанні відновлюваних джерел енергії.

Шановний Борисе Євгеновичу!

Шановні члени Президії НАН України!

Шановні колеги!

Сьогодні я пропоную вашій увазі доповідь, присвячену питанням енергоефективності, економічним та екологічним аспектам розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Майже три роки тому з цієї трибуни я вже робив доповідь щодо перспектив розвитку вітчизняної відновлюваної енергетики, і за результатами її обговорення було прийнято постанову Президії НАН України від 07.10.2015 № 225 «Про стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні», за якою перед фахівцями Інституту відновлюваної енергетики НАН України було поставлено три важливі завдання: поглибити співпрацю з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, створити Міжнародний інформаційно-демонстраційний центр впровадження технологій відновлюваної енергетики і спільну з НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» — кафедру відновлюваних джерел енергії.

Можу звітувати, що за цей час у рамках участі Інституту у створенні національної енергетичної політики в галузі відновлюваної енергетики спільно з Держенергоефективності України та іншими профільними відомствами було розроблено Національний план дій з відновлюваної енергетики, Атлас потенціалу відновлюваних джерел енергії, близько 20 державних стандартів та інших нормативних документів у сфері використання відновлюваних джерел енергії, кілька «дорожніх карт», а також виконано низку інших проектів, спрямованих на збільшення інвестицій у відновлювану енергетику України.

З метою посилення роботи з підготовки кваліфікованих кадрів у галузі відновлюваної енергетики на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Інституту відновлюваної енергетики НАН України створено науково-освітнє об’єднання «Спільна кафедра відновлюваної енергетики». Крім підготовки студентів, на кафедрі проводяться спільні науково-дослідні роботи, і практика вже показала, що це правильний шлях підвищення ефективності співпраці академічної та університетської науки.

Спільно з Держенергоефективності України було розроблено концепцію діяльності Міжнародного інформаційно-демонстраційного центру впровадження та трансферу технологій відновлюваної енергетики. Метою створення центру є:

  • демонстрація новітніх технологій використання відновлюваної енергетики та енергоефективних технологій;
  • інформаційні науково-технічні заходи з підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в різних сферах господарства;
  • трансфер та вивчення технологій, інтеграція новітніх рішень у галузі відновлюваної енергетики та енергоефективних технологій у наявну енергетичну інфраструктуру України;
  • демонстрація енергоефективних технологій відновлюваної енергетики в будівництві.

Повний текст