Вісник НАН України. 2018. № 9. С.96

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. ТАТАРЕНКА

19 вересня 2018 р. виповнюється 60 років відомому вченому в галузі фізики твердого тіла і теорії металічного стану, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки члену-кореспонденту НАН України Валентину Андрійовичу Татаренку. У 1980 р. В.А. Татаренко закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і був зарахований на посаду стажиста-дослідника у відділ теорії твердого тіла Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, де захистив кандидатську й докторську дисертації і наразі обіймає посаду заступника директора з наукової роботи.

Наукові інтереси В.А. Татаренка зосереджені на теоретичній фізиці твердого тіла, теорії наномасштабних і мезоскопічних металічних систем, а також функціональних матеріалів і структур, металофізиці, фізиці металів та фізиці простих рідин і рідкокристалічних колоїдів. Його найважливішими здобутками є передбачення та опис розмірних (зокрема, деформаційно-індукованих) і магнітних ефектів в еволюції мікроструктури та фізичних властивостей кристалів (насамперед, металічних) зі стуктурними дефектами різної природи і наноструктурованих конденсованих систем.

Перу В.А. Татаренка належить близько 200 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 3 розділи у колективних монографіях та 15 оглядів; він одержав 1 патент на винахід. Упродовж багатьох років В.А. Татаренко веде активну науково-організаційну діяльність: був відповідальним секретарем редколегій міжнародного науково-технічного журналу «Металофізика та новітні технології» (1994–2012 рр.), оглядового наукового журналу «Успіхи фізики металів» (2000–2012 рр.) і збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» (з 2003 р. дотепер) і залишається науковим редактором цих видань; входить до складу редколегії «Журналу нано- та електронної фізики» (від 2010 р.).

Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Валентина Андрійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я і нових творчих успіхів.

Повний текст