Вісник НАН України. 2018. № 9. С.94

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. ШУЛЬГИ

Доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Микола Олександрович Шульга народився 29 вересня 1943 р. у с. Лисе Краснодонського району Луганської області. Закінчив історичний факультет Ростовського державного університету (1969), аспірантуру Інституту філософії АН УРСР (1975). Захистив кандидатську дисертацію з філософії (1976) та докторську дисертацію із соціології (1993). У 1975–1980 рр. працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника в Інституті філософії АН УРСР. Упродовж 1980–1990 рр. — в апараті ЦК Компартії України. У 1990 р. М.О Шульгу було обрано народним депутатом України, він очолював комісію і був членом Президії Верховної Ради України. У 1994–1995 рр. — міністр у справах національностей, міграції та культів. Від часу створення Інституту соціології НАН України в 1990 р. працює у цій академічній установі завідувачем сектору, завідувачем відділу, заступником директора з наукової роботи, в окремі роки поєднуючи наукову роботу зі службою в органах державної влади.

М.О. Шульга є відомим вченим у галузі соціології та етнології. Сфера його наукових інтересів охоплює практично всі напрями етнології, фундаментальних і прикладних соціологічних досліджень. Він є ініціатором нових напрямів соціологічного теоретизування; активно працює над розробленням та удосконаленням понятійного апарату соціології, що забезпечує пояснення сучасного стану суспільства. М.О. Шульга — автор більш як 400 наукових праць, зокрема кількох індивідуальних та понад 40 колективних монографій. Найвідомішими серед них є «Великое переселение» (2002), «Метаморфози українського суспільства» (2003), «Дрейф на обочину» (2011).

Наукові здобутки Миколи Олександровича Шульги відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки (2014), премією НАН України ім. М.С. Грушевського (2002), орденом «За заслуги» III ступеня (1997). Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003).

Повний текст