Вісник НАН України. 2018. № 10. С. 29-33

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
17 жовтня  2018 року

Спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України з питання «Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки» (доповідачі — перший віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець і заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності І.Г. Кириленко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На спільному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України з питання «Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки» було заслухано виступ народного депутата України, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександра Володимировича Співаковського, а також доповіді першого віце-президента НАН України академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця про основні засади розвитку та державної підтримки НАН України; віце-президента НАН України академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього про розроблення державної стратегії розвитку науки, технології та інноваційної діяльності; народного депутата України, заступника голови Комітету з питань науки і освіти, голови підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності Івана Григоровича Кириленка про сучасний стан наукової та науково-технічної сфери і заходи з її удосконалення.

Головуючий на спільному засіданні президент НАН України академік Б.Є. Патон висловив вдячність членам Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за рішення започаткувати проведення виїзних засідань Комітету для розгляду гострих і проблемних питань наукової сфери, підкресливши, що тільки належна підтримка науки та інновацій з боку держави, створення сприятливого інноваційного клімату здатні забезпечити виведення країни на високий рівень розвитку.

Академік Б.Є. Патон відзначив як позитивний крок до вирішення проблем наукової сфери прийняття Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який, зокрема, істотно посилив науково-експертні функції Академії. Тільки минулого року до комітетів Верховної Ради фахівці НАН України подали понад 200 експертних висновків.

Крім того, президент НАН України наголосив на важливості визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. У 2016 р. пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та відповідні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок було продовжено до 2020 р. без передбачених законодавством прогнозних досліджень. Для початку ефективної роботи з формування оновлених пріоритетів розвитку науки і техніки на наступний період необхідно принаймні скасувати мораторій на створення нових державних цільових наукових і науково-технічних програм.

Далі академік НАН України Б.Є. Патон запросив до слова народного депутата України, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О.В. Співаковського, який високо оцінив роль НАН України, яка за 100 років свого існування отримала значні наукові результати, здобула авторитет у світовій науці та відіграє велику роль у науковому вирішенні найважливіших проблем держави. Він також висловив переконання, що Україні потрібні серйозні зміни у ставленні до науки з боку державної влади.

Потім учасники засідання заслухали інших доповідачів та перейшли до обговорення їхніх виступів. В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності О.О. Скрипник, народний депутат України, голова підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної операції та територія населених пунктів на лінії зіткнення, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Т.Д. Кремінь, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.М. Литвин, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України академік НАН України А.Г. Білоус, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка академік НАН України О.М. Пономаренко, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, генеральний директор Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік НАН України В.П. Семиноженко, голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України академік НАН України З.Т. Назарчук, заступник директора з наукової роботи Інституту математики НАН України доктор фізико-математичних наук О.В. Антонюк, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, перший віце-президент НАН України академік НАН України В.П. Горбулін, заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха.

Оцінюючи результати спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Національної академії наук України, президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон зауважив, що ця зустріч є переконливим свідченням обопільного бажання Академії та Комітету посилити взаємодію з удосконалення правових засад функціонування і розвитку вітчизняної науково-технічної сфери. Плідне і дуже корисне обговорення не лише окреслило стан і проблеми діяльності Національної академії наук України, а й виявило спільне розуміння необхідності суттєвої державної підтримки усієї наукової сфери.

Далі народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань вищої освіти О.В. Співаковський та президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон підписали Меморандум про співробітництво. Потім Президія НАН України ухвалила прийняття відповідного спільного рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Національної академії наук України.

Завершуючи засідання, академік НАН України Б.Є. Патон висловив упевненість, що така співпраця дозволить виробити конструктивні, дієві пропозиції щодо розв’язання наболілих проблем наукової сфери і реалізувати їх на практиці, а також сприятиме створенню законодавчої бази для проведення ефективної державної наукової та науково-технічної політики, активному залученню вчених Академії до розроблення та експертного оцінювання проектів законодавчих актів.

Повний текст