Вісник НАН України. 2018. № 10. С.100

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. НОВОСЕЛЬЦЕВА

Член-кореспондент НАН України Олександр Вікторович Новосельцев народився 5 жовтня 1948 р. в м. Термез (Узбекистан). У 1972 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У НАН України працює з 1968 р., нині — на посаді провідного наукового співробітника Інституту технічної теплофізики НАН України.

Коло наукових інтересів О.В. Новосельцева охоплює комунальну теплоенергетику, електротехніку та промислову електроніку. Він розвинув енергетичну теорію нелінійних електричних кіл з вентилями; запропонував принципи побудови енергобалансів у нестаціонарних електричних колах і системах на базі спряженої симетрії в гільбертовому просторі; створив кінематичні моделі руху і на цій основі побудував теорію параметричного синтезу автономних інверторів; розробив схемні та конструктивні рішення різних типів перетворювальних пристроїв і систем, у тому числі із застосуванням принципово нових досягнень у галузі низько- та високотемпературної надпровідності. О.В. Новосельцев приділяє значну увагу розробленню та застосуванню методів вертикально-інтегрованого організаційно-технологічного управління регіональними системами енергетичного менеджменту, що ґрунтуються на поєднанні теоретико-множинного підходу, теорії ієрархічних багаторівневих систем та узгодженої оптимізації структури і параметрів управління технологічними підсистемами складних теплоенергетичних систем.

Наукові розробки О.В. Новосельцева мають широке практичне застосування. За роки незалежності України він виконав інвестиційних проектів з енергозаощадження на суму близько 2 млн дол. США. Як міжнародний науковий консультант брав участь у проведенні інституційної реформи сектору теплопостачання Азербайджану, працював за міжнародними програмами у сфері енергоефективності та енергозаощадження в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані.

Асоціація інженерів-енергетиків США внесла ім’я О.В. Новосельцева до залу слави, у якому вшановують визначних лідерів у галузі енергетичного менеджменту.

Повний текст