Вісник НАН України. 2018. № 11. С. 96

90-річчя академіка НАН України І.С. МАГУРИ

Доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, Державної премії України та премії ім. О.О. Богомольця НАН України, академік НАН України Ігор Сильвестрович Магура народився 22 листопада 1928 р. у Києві. У 1953 р закінчив з відзнакою військово-морський факультет І Ленінградського медичного інституту. Працював старшим ординатором госпіталю навчального загону Північного флоту, у 1955 р. був переведений до Чорноморського флоту, де, як фахівець у галузі підводної медицини та фізіології, брав участь у підводних роботах з підняття затонулого лінкора «Новоросійськ». З 1958 р. працює в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, нині обімає посаду провідного наукового співробітника відділу біофізики іонних каналів. І.С. Магура – професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка, заступник завідувача кафедри і біофізики і молекулярної фізіології Державної наукової установи «Київський академічний університет» (до 2018 р. – ФТННЦ НАН України).

Основний напрям наукової діяльності І.С. Магури – електрофізіологія. Він розробляє проблему нейроімунної взаємодії, зокрема досліджує імуномодулятор інтерферону та вторинні посередники його дії (олігоаденілати) на нервові клітини, вивчає молекулярні механізми регуляції клітинної збудливості, зокрема пластичність цих процесів і роль калієвих каналів. І.С. Магура опублікував понад 250 наукових праць. Він є автором монографії «Проблеми електричної збудливості нейрональної мембрани» і співавтором трьох видань підручника «Біофізика».

І.С. Магура – член Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, Українського біофізичного товариства, Товариства нейронаук України. Він входить до складу редакційних колегій «Фізіологічного журналу» та журналу «Нейрофізіологія / Neurophysiology», є членом спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця, багато років викладав на кафедрі прикладної фізики НТУУ «КПІ».

Повний текст