Вісник НАН України. 2018. № 12. С.79-86

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ЧЕРНЮК Володимир Іванович —
член-кореспондент НАМН України, директор Інституту медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України

ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, ПУБЛІЦИСТ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
До 95-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І.М. Трахтенберга

11 листопада виповнилося 95 років видатному вченому-токсикологу, гігієністу, одному із засновників наукової школи з профілактичної токсикології, громадському діячеві і публіцисту, лауреату Державної премії України (2002), премії ім. О.О. Богомольця НАН України (2009), премій НАМН України з профілактичної медицини (1995, 2002, 2009, 2015), керівнику лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин Інституту медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України, доктору медичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, академіку НАМН України Ісааку Михайловичу Трахтенбергу.

95 років — це немало, і збереження у цьому віці повної творчої працездатності, чудової пам'яті, якій можуть позаздрити значно молодші люди, бажання викласти на папері свої багатющі знання і спогади з історії вітчизняної медицини та рідного міста Києва, а головне, активна і справедлива життєва позиція роблять академіка Ісаака Михайловича Трахтенберга нашим унікальним сучасником.

Понад сімдесят років І.М. Трахтенберг працює у такій галузі науки, як медицина праці (occupational health), більш відомій в Україні в попередні роки як гігієна праці і профзахворювання. Це інтегрований напрям профілактичної і клінічної медицини, класичне визначення якого ще в 1700 р. дав його засновник Бернардіно Рамацціні. Об’єктом прискіпливої уваги лікаря з медицини праці є працююча людина, стан її здоров’я та ушкодження, які вона може отримати через вплив шкідливих чинників на виробництві. Нині в усіх розвинених країнах світу принцип пріоритетності медичного обслуговування працюючого населення, як історичне надбання міжнародного робітничого руху, став невід’ємною складовою державної політики в галузі охорони здоров’я.

В Україні саме з ім’ям академіка І.М. Трахтенберга пов’язане розроблення низки найактуальніших гігієнічних проблем захисту виробничого і навколишнього середовища від хімічних забруднювачів, теорії і практики їх гігієнічного нормування та регламентації, обґрунтування принципів і методів токсикологічного експерименту, розроблення заходів профілактики шкідливого впливу хімічних полютантів на здоров’я людини.

Ісаак Михайлович Трахтенберг народився 11 листопада 1923 р. у Житомирі. Батько, Михайло Володимирович, був службовцем на цукровому заводі, мати, Розалія Ісааківна, вела домашнє господарство. У 1926 р. родина переїхала до Києва, і від цього часу все подальше життя вченого пов’язане з цим чудовим містом.

Повний текст