Вісник НАН України. 2018. № 12. С.92

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. ГУСИНІНА

28 грудня виповнюється 70 років відомому фізику-теоретику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки члену-кореспонденту НАН України Валерію Павловичу Гусиніну. У 1971 р. В.П. Гусинін закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і з того часу працює в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу.

В.П. Гусинін розробив механізми динамічного порушення симетрії у квантовій електродинаміці та хромодинаміці, встановив умови нестійкості основних станів і виникнення конденсатів у режимі сильної (надкритичної) взаємодії. Разом зі співавторами він передбачив ефект магнітного каталізугенерації мас ферміонів під впливом зовнішнього магнітного поля, запропонував теорію, що узагальнила теорію надпровідності на випадок металів зі змінною концентрацією носіїв. Ще до створення нового матеріалу – графену – у працях В.П. Гусиніна було передбачено незвичайний квантовий ефект Холла. Цей результат допоміг експериментально довести, що заряджені квазічастинки у графені описуються рівнянням Дірака. Роботи В.П. Гусиніна з фізики графену були багаторазово процитовані у публікаціях нобелівських лауреатів А. Гейма, К. Новосьолова та ін., а також відзначені премією ім. С.І. Пекаря НАН України у 2015 р.

В.П. Гусинін – автор понад 180 наукових праць, опублікованих у найбільш рейтингових вітчизняних і зарубіжних журналах. Він є одним з найбільш цитованих науковців України, у 2016 р. отримав нагороду «Лідер науки України. Web of Science Award». Упродовж багатьох років він викладає квантову теорію поля у КНУ імені Тараса Шевченка, серед його учнів 8 кандидатів та 2 доктори наук. В.П. Гусинін входить до складу Ідентифікаційного комітету з обрання членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Валерія Павловича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя і творчих успіхів.

Повний текст