2019 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
І
нтерв’ю Президента НАН України академіка Б.Є. Патона
Анотація   Повний текст (PDF)

ДО 100-річчя НАН УКРАЇНИ
Лобанов Л.М.
https://doi.org/10.15407/visn2019.01.019
Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
7 листопада  2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
14 листопада  2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Лукін О.Ю., Крижанівський Є.І., Геєць В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2019.01.038
Про перспективи нарощування видобутку нафти і газу в Україні
С
тенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Боряк Г.В.
https://doi.org/10.15407/visn2019.01.055

Діяльність Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та її роль у створенні Академії
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 листопада 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Кушнір Р.М., Фелонюк А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2019.01.064
Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Степовик Д.В.
Кіноплакат: мистецтво, реклама чи дизайн?
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Патон Б.Є.
Служіння державі
Д
о 80-річчя академіка НАН України В.П. Горбуліна
Анотація   Повний текст (PDF)

Богданов В.Л., Жук О.П.
Видатний український учений-механік
Д
о 80-річчя академіка НАН України О.М. Гузя
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Коваля
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Хилі
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Риндич
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бондаренка
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чернишенка
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. Євтушенка
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Андрущенка 
Анотація   Повний текст (PDF)