Вісник НАН України. 2019. № 2. С.104

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. ТРОНЬКА

28 лютого виповнюється 75 років відомому спеціалісту в галузі ендокринології, академіку НАМН України, члену-кореспонденту НАН України Миколі Дмитровичу Троньку. Він народився в 1944 р. в Приморському краї (Росія), закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця (1967). У 1967–1982 рр. був аспірантом, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, вченим секретарем, заступником директора ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». З 1986 р. М.Д. Тронько є директором цього Інституту.

Ранні наукові інтереси М.Д. Тронька, пов’язані з дослідженням механізмів дії гормонів, насамперед обміну кортикостероїдів, патогенезу порушень функцій ендокринної системи, визначили подальший напрям його роботи як вченого-теоретика, ендокринолога-клініциста. Нині він зосередився на фундаментальних проблемах ендокринології, приділяючи увагу різним аспектам фізіології, біохімії, патофізіології ендокринної системи. Експериментальні роботи присвячені вивченню регуляції секреції, механізму дії та обміну кортикостероїдів. М.Д. Тронько сформулював оригінальну концепцію функціональної трансформації кортикостероїдів. Він вивчає проблеми регуляції обміну речовин та внутрішньоклітинних процесів у нормі й патології. Ці результати є підґрунтям для іншого напряму його наукової діяльності – розроблення та впровадження нових технологій діагностики, лікування та профілактики енокринопатій.

М.Д. Тронько ініціював і брав участь у розробленні та реалізації Державної цільової програми «Цукровий діабет». Під його керівництвом створено бази даних державного реєстру хворих на цукровий діабет. Він очолює роботи з вивчення патогенезу цукрового діабету, новітніх методів його лікування, зокрема генної терапії експериментального цукрового діабету. Значне місце в науковій діяльності М.Д. Тронька посідає радіаційна ендокринологія. Він є керівником і безпосереднім виконавцем головних національних і міжнародних наукових програм з досліджень різних форм патології щитоподібної залози після аварії на ЧАЕС.

Повний текст