Вісник НАН України. 2019. № 4. С. 104

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. БОРОДІНОЇ

Відомий вчений у сфері аграрного і сільського розвитку, член-кореспондент НАН України Олена Миколаївна Бородіна народилася 13 квітня 1959 р. У 1981 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут. У 1989 р. розпочала наукову роботу в НДІ економіки та організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера, де пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до заступника завідувача відділу. З 2004 р. очолює відділ економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». У 1996–1997 рр. навчалася в Інституті економічного розвитку Світового банку (Вашингтон, США) за програмою підготовки тренерів для розроблення і аналізу інвестиційних проектів у сільському господарстві для країн СНД. У 2008–2009 рр. у рамках Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта проводила дослідження в Університеті Вісконсин–Медісон (США). Має значний досвід в організації і проведенні міжнародних проектних досліджень, активно поєднує наукові розробки з їх втіленням у практику аграрних трансформацій, консультаційною та експертною діяльністю. У 2018 р. обрана заступником голови Наукової ради Національного фонду досліджень України, головою наукової ради Секції соціальних та гуманітарних наук цього фонду.

Дослідження О.М. Бородіної пов’язані з секторальними проблемами державного регулювання в перехідній економіці, концептуалізацією взаємного впливу сільського господарства і села на економічний розвиток країни, соціоекономічною модернізацією аграрного сектору на основі теорії людського капіталу, інклюзивним сільським розвитком із залученням локальних ресурсів. Вона є керівником наукової школи «Економіка і політика аграрних перетворень», автором першої систематизації наукових підходів до дослідження аграрного сектору з позицій теорії людського капіталу.

О.М. Бородіна опублікувала понад 180 наукових праць, зокрема 18 монографій, підготувала 7 кандидатів наук, плідно працює у редколегіях видань «Економіка України», «Економіка і прогнозування», «Український соціум». Нагороджена грамотами Верховної Ради України (2008, 2016).

Повний текст