Вісник НАН України. 2019. № 5. С. 136

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. БАЗИЛЕВИЧА

28 травня виповнюється 70 років доктору економічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, члену-кореспонденту НАН України Віктору Дмитровичу Базилевичу. У 1976 р. він закінчив з відзнакою економічний факультет і протягом 1976–1978 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1978 р. працював на кафедрі політекономії КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Впродовж 1983–2002 рр. був проректором та завідувачем кафедри економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету. У 2002 р. повернувся до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, обіймав посади завідувача кафедри економічної теорії (2003–2015), проректора з науково-педагогічної роботи (2008), декана економічного факультету (2003–2018), нині — професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки.

В.Д. Базилевич — відомий учений-економіст, визнаний лідер у сфері економічної освіти та науки, засновник потужної наукової школи економістів-теоретиків, зосередженої на розробленні теоретико-методологічних проблем розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень. Він підготував 10 докторів і 15 кандидатів економічних наук, опублікував понад 370 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 18 монографій, 12 підручників та 16 навчальних посібників. Віктор Дмитрович — член Вченої ради та двох спеціалізованих вчених рад КНУ імені Тараса Шевченка, Бюро відділення економіки НАН України, Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, відповідальний редактор видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», головний редактор журналу «Банківська справа».

В.Д. Базилевича відзначено Державною премією України, орденом Ярослава Мудрого V ст., премією ім. М.І. Туган-Барановського НАН України, нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення», відзнакою МОН України «Петро Могила», медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.».

Повний текст