Вісник НАН України. 2019. № 9. С. 57-69
https://doi.org/10.15407/visn2019.09.057

Руденко Леонід Григорович —
академік НАН України, доктор географічних наук, професор, радник при дирекції Інституту географії НАН України

СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА І ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНІ

У статті простежено складні зміни, що відбулися в біосфері в процесі використання її ресурсів, та етапи формування нової світоглядної парадигми розвитку людства у ХХІ ст. Усвідомлення небезпеки для існування усього живого на планеті на глобальному і регіональному рівнях привело до затвердження на саміті ООН у 2015 р. Цілей сталого розвитку до 2030 р. та до розроблення відповідних стратегій розвитку окремих держав світу. В Україні підготовлено проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року, який уже пройшов обговорення в міністерствах, на регіональних і національних консультаціях, проте ані Стратегію, ані Національний план дій з її реалізації поки що не прийнято.
Ключові слова: сталий розвиток, Цілі сталого розвитку, Стратегія сталого розвитку України, Порядок денний на ХХІ ст., світоглядна парадигма.

Повний текст (PDF)